Ukens skipsbesøk: «KL Brofjord»

Bare et par dager før mannskapsskifte besøker Skipsrevyen.no PSV-en «KL Brofjord» som har lagt til ved Festningskaien i Bergen.

I motsetning til K Lines ankerhåndteringsfartøyer er ikke supplyskipet like ofte innom Bergen by. Kaptein Daniel Igesund forklarer at «Brofjord» er Arendal-rederiets eneste PSV på den norske siden av Nordsjøen.

Les også:
Skipsbesøk om bord i «KL Saltfjord»

– Vi ligger for tiden på spotten, og har nylig avsluttet et måned langt oppdrag for Statoil, forteller Igesund. Han legger til at skipet har hatt godt med arbeid gjennom sommeren og at ratene har vært relativt gode.

«Brofjord» som har et dekksareal på 1100 m2 ble levert i april 2011 som skip nummer tre av en serie på fire skip med PSV 06 CD-design kontrahert ved  STX OSV Brevik.

Les også: Skipsrevyens omtale av «KL Brofjord»

Igesund har vært ansatt i OSM siden 2010, og kom om bord på «Brofjord» for to år siden. Da hadde han allerede jobbet på søsterskipet «KL Brisfjord».

«Brofjord» som fører NOR-flagg driftes av et fast mannskap på 13, i tillegg til at det alltid er med en lærling. Det siste året har motormannslærling Andreas Høgberg (18) vært om bord. Han sier at det har vært enkelt å komme inn i miljøet om bord og beskriver sine kolleger som åpne og imøtekommende.

Mannskapet på «Brofjord», som for tiden består av kun menn, kommer fra hele landet, samt et par stykker fra Sverige, og varierer i alder fra 20 til 60.

Trist å reise i land

Den tidligere Sjøkurs-eleven forteller at han har lært mye nytt det siste året, blant annet om vedlikehold, om bord i et mer moderne skip med diesel-elektrisk fremdriftssystem og at han ellers også har varierte arbeidsoppgaver.

– Er det noen som har problemer med noe på lugarene så er det som regel lærlingen som blir sendt rundt, også er det endel vasking det går i. 

Nå er Høgberg klar for fem uker med fri.

– Det skal godt å komme hjem og få litt fri også, selv om det alltid er trist å reise i land, sier Høgberg med et smil.