Ukens skipsbesøk: «G.O. Sars»

Havforskningens fartøyer ligger i ro ved Nykirkekaien under jule- og nyttårsfeiringen, men har i motsetning til mange andre skip som ligger i Bergen, planene klare for hele 2018. Det 15 år gamle skipet «G.O. Sars» fikk likevel et uventet oppdrag denne høsten. 

På årets nest siste tur, ved månedsskiftet oktober/november fikk kaptein Svein-Roger Fredheim på «G.O. Sars» testet lederegenskapene da fartøyet ble rekrivert av sysselmannen på Svalbard for å søke etter et sunket helikopter.

– Vi befant oss helt øst i Barentshavet, nær Russland, på oppdrag for Mareano da vi fikk beskjed om å sette kursen mot Svalbard. Så da kjørte vi i full steam mot Longyearbyen og var fremme på om lag 36 timer, forteller Fredheim.

Kapteinen forteller videre at overfarten ble brukt til nøye forberedelse av alle om bord. – Det ble gjort klart for alle at de når som helst hadde muligheten til å trekke seg tilbake dersom det skjedde noe de ikke var komfortable med. 

Vel fremme i Longyearbyen ble forskerne satt i land, før arbeidet med å søke etter helikopteret begynte. I samarbeid med sysselmannen og forsvaret ble utstyr om bord i forskningsfartøyet brukt til å finne helikoptret.

Fredheim sier han satte stor pris på de daglige møtene om bord i «Polarsyssel». – Da fikk vi muligheten til å føre en dialog og komme med innspill, alle fartøyene ble involvert.

Fant en person

Da vraket av helikoptret ble funnet, begynte søket etter de åtte personene som hadde vært om bord. En ble funnet og hentet om bord i «G.O. Sars». Fredheim forteller at det var spesielt å hente opp en død person fra sjøen, og at de fokuserte på at personen skulle behandles på en verdig måte.

– Da vi hadde funnet den første trodde vi det bare var begynnelsen, og var innstilt på å finne resten. Det er klart man føler litt på at det ikke ble funnet flere, men det er i hvert fall én person som kommer hjem til sine, sier Fredheim, og legger til at det ble søkt over et større område enn man normalt ville gjort.

Dialog i fokus

Etter endt søk fikk mannskapet en ekstra dag i ro i Longyearbyen til å slappe av. – Når man får en slik beskjed går man jo i helspenn til oppdraget er fullført, så det var godt for alle å få koblet ut en dag, påpeker Fredheim. Deretter bar det tilbake til kartlegging av havbunnen med Mareano, som også får ros fra kapteinen for at de taklet den reduserte tokt-tiden på en god måte.

Både under operasjonen og i etterkant har mannskapet snakket mye om hendelsen, og Fredheim sier han har stor tro på at det hjelper å snakke om ting som er vanskelig. – Jeg tror og håper jeg har sett hver enkelt i denne situasjonen.

I ettertid føler kapteinen seg trygg på at Havforskningen har kompetanse til å takle denne typen situasjoner. Fartøyet ble rekvirert som følge av en avtale mellom Havforskningsinstituttet og politiet i Bodø.  – Det var jo bare tilfeldigheter som gjorde at akkurat vi ble rekvirert, det blir forhåpentligvis lenge til neste gang, og da kan det også bli noen andre. Men Havforskningsinstituttets medarbeidere sitter på verdifull kunnskap.

Tilbake til hverdagen

I oppholdsrommet, ved siden av diplomet for Ship of the Year 2003, henger det i dag en plakett fra sysselmannen på Svalbard som takker for innsatsen. «G.O. Sars» skal ligge side om side med «Johan Hjort» og «Kristine Bonnevie» frem til nyttår, nedvasken før jul er tatt, og i miljøhangaren får lærlingen et kurs i bøting.

Seilingsplanen for 2018 har vært klar i noen uker allerede. Tredje januar går turen til Måløy. Årets første måned går med til verkstedsopphold, vedlikehold og 15-årsklassing. Deretter er det fullt kjør med forskningstokt, både for forskere fra ulike institusjoner og studenter ved blant annet Universitet i Bergen. Fredheim forteller at det er mange forskere som returnerer år etter år, og som er godt kjent med skipet.

Kapteinen er spesielt glad i studenttoktene, hvor studenter får være med på hele prosessen fra A til Å. -Det er en helt spesiell stemning her når det er studenter med. De synes det er så spennende, og er veldig takknemlige, sier Fredheim, som med et smil legger til at også kjøkkenet merker det når laboratoriene er fylt med forskere på studentbudsjett.

Fredheim synes det er spennende å være med på ulike forskningstokt, og er opptatt av at arbeiet hans mannskap utfører skal være av høy kvalitet, slik at de har gjort deres innsats for at forskningsresultatene blir så riktige som mulig.

DEL