Ukens skipsbesøk: DS «Stord I»

Av: Vibeke Blich og Andrea Bærland

– Dette dampskipet er et levende kulturminne som vi prøver på holde i hevd etter beste evne, sier markedssjef i Stiftelsen DS Stord I til skipsrevyen.no.

Den gamle damen DS «Stord» ble bygget ved Laxevaag Maskin- og Jernskibsbyggeri for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipselskap. Hun målte da 376 BRT og 47,4 meter, og var utstyrt med en Laxevaag trippel dampmaskin på 470 IHK.

I 1931 ble hun satt i fast rute i Sunnhordland Snøggbåter, og forlenget med 3,3 meter midtskips. Tonnasjen økte da til til 465 BRT.

Frem til 1947 gikk DS «Stord» i fast rute mellom Bergen og Sunnhordland, da begynte ombyggingen til motordrift ved verftet i Laksevåg. Ombyggingen tok tid, og først i 1949 kunne skipet som nå hadde en bruttotonnasje på 470 BRT gjøre sine første prøveturer som motorskip.

I perioden 1950-1959 gikk skipet på nattruten mellom Odda og Bergen, før ti år som reservebåt fulgte. I 1969 var perioden som rutebåt over, og skipet ble solgt til Blå Kors i Oslo som benyttet det til losjiskip for skadde krigsseilere under navnet «O.T. Moe».

Veterantilværelsen

Etter ti år som losjiskip ble fartøyet igjen lagt ut for salg, og kjøpt av Norsk Veteranskibsklub. I 1981 returnerte hun til Vestlandet, og kunne i mai 1987 igjen gå for egen dampmaskin, nå under navnet «Stord I». Etter en brann 20. mai samme år ble båten totalskadd, og neste gang «Stord I» kunne gå for egen dampmaskin igjen var først i 2005.

Stiftelsen DS Stord I har eid båten siden 2006, og driver nå på dugnad. I perioden 2007-2013 ble det utført omfattende arbeid før den kunne gå ut i drift.  I dag brukes veteranskipet til opplevelsesturer, kurs og konferanse og til selskaper og andre arrangementer.

Når skipsrevyen.no er innom gjør den 104 år gamle båten seg klar til å delta i en stor mønstring i regi av Bergen Reiselivslag.

– Det er en flott gjeng vi har om bord her, sier markedssjef Arne Sundal om besetningen bestående av frivillige ildsjeler som befinner seg om bord under forflytningen fra Holbergskaien til Bryggen.

Veteranbåten har kun propeller i akterenden:  – Den er ikke slik som dagens moderne båter som kan snu på femøringen, smiler Sundal i det han legger til kai.

DEL