TTS Offshore Handling Equipment AS – Årets gaselle i Møre og Romsdal

TTS Offshore Handling Equipment AS, med hovedkontor i Ålesund, er kåret til årets gaselle i Møre og Romsdal. Selskapet hadde i 2008 nær 80 mill. kroner i omsetning, en dobling fra året før. Den totale lista i fylket teller 254 selskap, og de to andre på pallplass er “Rem Vessels II” og “SG Logistiscs”, hjemmeværende i henholsdvis Herøy og Ålesund.

TTS Offshore Handling Equipment AS – Årets gaselle i Møre og Romsdal

TTS Offshore Handling Equipment AS, med hovedkontor i Ålesund, er kåret til årets gaselle i Møre og Romsdal. Selskapet hadde i 2008 nær 80 mill. kroner i omsetning, en dobling fra året før. Den totale lista i fylket teller 254 selskap, og de to andre på pallplass er “Rem Vessels II” og “SG Logistiscs”, hjemmeværende i henholsdvis Herøy og Ålesund.

TTS Offshore Handling Equipment AS har sitt utspring fra ICD Projects som ble oppkjøpt av TTS Marine. Daglig leder Stig Espeseth, trekker frem tilhørigheten i TTS konsernet og gode kunderelasjoner til blant annet PGS som noen av suksessfaktorene. Men minst like viktig er at spennende produkter har gjort det mulig å tiltrekke seg dyktige medarbeidere; ikke minst ei svært kompetent ledergruppe. Han trekker også frem SkatteFunn som et viktig virkemiddel for selskapet i utviklingen av teknologien.

Når det gjelder fremtida, går også TTS Offshore Handling Equipment AS ei utfordrende tid i møte. I forbindelse med overrekkelsen uttaler Stig Espeseth at 2010 for mange vil handle om å overleve. I selskapets strategi for å lykkes fremover ser man særlig Kina og Brasil som viktige markeder, og som ett av ni selskap deltar selskapet i “In2Brazil Maritime” som ble igangsatt av Innovasjon Norge Møre og Romsdal tidligere i år.

Bak kåringen av årest gaseller står Dagens Næringsliv, DnBNor og PriceWaterhouseCoopers.

Kilde: Innovasjon Norge

DEL