Tredobler fraktkapasiteten

«SuperSpeed1» vil ikke bare redusere reisetiden til Danmark og Kontinentet. Det nye skipet vil også tredoble kapasiteten for trailere, og bli et langt bedre tilbud til profesjonelle transportører.

Lastekapasiteten for trailere er sprengt på dagens skip mellom Norge og Danmark. Blomquist Bulk Cargo har alene ca 1000 trailere i året som i dag må kjøre via Sverige fordi båtene er fulle. Ragnar Blomquist er meget fornøyd med både kapasitetsøkning og hurtighet til det nye SuperSpeed konseptet.
Mens «Christian IV» har en lastekapasitet på 700 lanemeter (lm), har «SuperSpeed1» hele 2036 (lanemeter er en meter parkeringsplass med høyde til trailer minst 410 cm). «Peter Wessel» har en kapasitet på 750 lm og «Silvia Ana» 50 lm.
SuperSpeed har 54 lugarer som er forbeholdt trailersjåfører for at yrkessjåførene om ønskelig kan legge inn hviletid over Skagerrak.
Akterdelen av bildekket er ikke overbygget, og det gjør at SuperSpeed som eneste ferge vil være godkjent for de fleste typer gods, for eksempel ulike typer malingsprodukter, kjemikalier og annet. Frakt av ferskvarer som fisk og andre temperaturregulerte varer vil også dra nytte av de nye skipene på grunn av høy regularitet og den raske overfarten.

Terminalene oppgradert
Også terminaler og oppstillingsplasser er utbedret med tanke på frakt. I Kristiansand er havneområdet oppgradert, mens det i Larvik er investert totalt 270 millioner kroner i et helt nytt og moderne havneanlegg. Utbedringene er gjort med tanke på rask av- og pålossing. Skipet skal losses og lastes på under en time.
SuperSpeed har to påkjøringsfiler som begge kan ta tungtransport. I tillegg vil havneområdene ha egne oppstillingsplasser for trailere og containere.
SuperSpeed er en effektiv motorvei mellom Norge, Danmark og Kontinentet med direkte atkomst til det europeiske motorveinettet. I Color Line venter man også på at de mange byggeprosjektene på norsk side skal bli ferdige. E-18-parsellen fra Tønsberg til Oslo er så godt som ferdig, og veiprosjektet ved Bommestad utenfor Larvik er godt i gang. Når denne er ferdig i 2009, vil transporten mellom Oslo og Larvik gå svært effektivt. Også videre sørover mot Kristiansand pågår det for tiden store utbedringsarbeider av europaveien, som vil gjøre transporten til og fra Kontinentet langt bedre og mer effektiv. Med to like skip med to daglige avganger vil det enkelt kunne tilbys transport dersom et av skipene er innstilt.
Årlig frakter Color Line ca 190.000 trailere på de fem linjene man trafikkerer. Dette tilsvarer i antall over 24 prosent av all tungtransport over Svinesund. Over halvparten av Color Lines fraktkunder reiser mellom Norge og Danmark.

DEL