Treårig PGS-kontrakt til Wärtsilä

Photo: PGS

Wärtsilä og seismikkselskapet PGS Geophysical AS har signert en serviceavtale som gjør Wärtsilä til den foretrukne leverandøren av service på motorer og annet Wärtsilä-utstyr. Det skriver selskapet i en pressemelding. 

Avtalen omfatter vedlikehold av motorer og fremdriftssystem i PGS sin aktive flåte bestående av åtte seismikkfartøy, der Wärtsilä sikrer maksimal oppetid og sikker og økonomisk drift. PGS sine seismikkfartøy opererer over hele verden med å kartlegge og analysere havbunnen for olje- og gassutvinning.

Den treårige avtalen ble signert i desember 2016, med opsjon for ytterligere to år. I første fase av kontrakten vil Wärtsilä optimalisere driften og vedlikeholdet av selskapets motorer og fremdriftssystem installert i PGS sine fartøy. Dette vil gjøre PGS i stand til å optimalisere driftskostnadene sine gjennom hele livssyklusen til fartøyene.

Online-overvåkning

Fire av fartøyene er også tilknyttet Wärtsiläs løsning for tilstandsovervåkning (CBM). Løsningen kombinerer sikker drift med optimal motorytelse, og gjør at intervallene mellom overhalinger kan forlenges.

Automatisk overføring av data fra installasjonene til CBM-senteret gjør det mulig å overvåke installasjonene online, og å gjennomføre feilsøking av motorene ombord. Wärtsilä analyserer dataene og gir råd om hvordan driften kan optimaliseres og om forebyggende vedlikeholdstiltak.

I andre fase av kontrakten vil Wärtsilä og PGS identifisere hvordan PGS kan bruke Wärtsiläs digitale løsninger for å ytterligere sikre oppetid og minimalisere risiko og kostnader.

DEL