Tre nye samarbeidsavtaler på veien mot smartere skip

Asbjørn Skaro er direktør for Digital & Systems. Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce har annonsert tre nye samarbeidsavtaler som er strategisk viktige for utvikling av ny maritim teknologi.

Sammen med Technology Centre for Offshore and Marine i Singapore (TCOMS) skal Rolls-Royce jobbe med forskning og utvikling innen sensorteknologi, digitale tvillinger og integrert modellering, som er vesentlig når nye databaserte maritime tjenester blir utviklet. Les mer om denne samarbeidsavtalen her.

Tampere University of Technology i Finland og Rolls-Royce har også annonsert en strategisk partnerskapsavtale i dag. De to skal sammen utvikle og teste teknologi og støttesystemer som kreves for autonom navigasjon av skip. Les mer om samarbeidet her.

Autonnom fergeillustrasjon. Rolls-Royce
Autonnom fergeillustrasjon. Rolls-Royce

I tillegg har Rolls-Royce annonsert en samarbeidsavtale med selskapet MacGregor, en del av Cargotec. Hensikten er å jobbe sammen om FoU som ser på hvordan nye digitale løsninger og autonomi for skip kan bedre driften av fraktefartøy, både med tanke på navigasjon og håndtering av last. Les mer om dette her.

I forrige uke annonserte Rolls-Royce en lignende samarbeidsavtale med fergerederiet Stena Line.

Rolls-Royce har tidligere i år sagt at de ønsker at utviklingen fra industrisamfunn til «Marine 4.0» skal skje i samarbeid mellom leverandører, kunder, myndigheter og akademiske krefter.

– Utviklingen i den maritime industrien går fort. I Rolls-Royce regner vi med at vi har behov for å investere omtrent to milliarder norske kroner globalt i nye teknologi i arbeidsmetoder de neste årene. Disse pengene vil komme delvis fra oss, men også fra våre partnere og ikke minst via FoU-støtte fra nasjonale myndigheter, sa Asbjørn Skaro, direktør for Digital and Systems i Rolls-Royce Marine i en pressemelding datert 8. mars 2017.

Situational awareness. Illustrasjon: Rolls-Royce
Situational awareness. Illustrasjon: Rolls-Royce

– Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i over 46 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

– I Norge er det omlag 2 400 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 800 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 750 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

– Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.

Hvordan vil framtidens marked se ut? Illuatrasjon: Rolls-Royce
Hvordan vil framtidens marked se ut? Illustrasjon: Rolls-Royce
DEL