Tre år med jobb for «Normand Poseidon»

Illustrasjonsfoto: Pexels.com

Solstad Offshore ASA melder til Oslo Børs at de har inngått en kontrakt med
Allseas for leie av konstruksjonsskipet «Normand Poseidon».

Avtalen påbegynnes 1. Mars 2017 og har en varighet på 3 år fast. I tillegg har befrakter opsjon til å forlenge avtalen med ytterligere 2 x 1 år.

De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom
partene.

DEL