Inspeksjonsarbeid i Østersjøen for «Stril Explorer»

Arkivfoto: "Stril Explorer"

MMT Sweden har vunnet en treårig kontrakt med Nord Stream AG for inspeksjon av rørledninger. Arbeidet skal utføres av et joint venture selskap i samarbeid med Haugesund-baserte Reach Subsea. Kommer det frem i en pressemelding. 

Kontrakten, som gjelder inspeksjon av Nord Streams rørledning i Østersjøen fra Tyskland til Russland, vil innebære om lag 150 dager med arbeid i løpet av 2017.

Formålet med undersøkelsen er å samle inn data ved hjelp av ROVer for å vurdere rørledningenes og installasjonens tilstand.

Hoveddelen av arbeidet vil bli gjort fra Simon Møkster-fartøyet «Stril Explorer».

DEL