TORM opprettholder resultatprognosen for 2008

En TORM tanker. Foto:TORM
TORM regnes som en av verdens ledende transportører av raffinerte oljeprodukter og er samtidig en betydelig aktør i tørrbulk markedet. Totalt opererer rederiet mer enn 120 moderne skip, hovedsakelig gjennom pool- samarbeid med andre shipping selskaper.

Per 31. mars var 85 product tankers beskjeftiget i tre pools, et tall som ventes økt til 97 skip innen utgangen av 2008.
Ved starten av april var 71% av inntjeningsdagene for Panamax bulk carriers flåten inndekket for resten av året. Tilsvarende tall for Tank var 49%.
Per 31. mars hadde TORM hedget 6,9% av bunkersbehovene for resten av 2008.

Tank
Rederiet opplyser at tankmarkedet ble berørt av følgende faktorer som ga positiv virkning i årets første kvartal:
Lave lagre av råolje i Japan, økt utnyttelsesgrad for LR1 flåten som resultat av nytt trading mønster og forandret trading mønster i Atlantic.
I samme periode var det også negative påvirkninger: varm vinter i både Europa og USA, høye bunkers utgifter, lavere vekst i det globale oljeforbruket og amerikanske bensinreserver som var 10% høyere enn i samme periode i fjor.
Tanker Division oppnådde driftsresultat på US$ 35,7 millioner for første kvartal 2008.

Bulk
Bulk Division på sin side fremviste kvartalsresultat for driften på US$ 29,3 millioner. Her er det enkelte markeder som styrer utviklingen, og først og fremst Kina og Australia, opplyser Torm, men også India, Japan og Sør-Amerika.

Torm opprettholder sitt profit forecast for hele 2008 på US$ 250-270 milioner. Her er det tatt i betraktning at bulkeren «Torm Marlene» bygget 1997 ble solgt for $70 millioner i april.

DEL