To potensielle kjøpere av Rolls-Royce virksomhet for styremaskiner

Rolls-Royce har i dag informert sine ansatte om et mulig salg av virksomheten for styremaskiner i sin helhet. Foto: Rolls-Royce

– Det er to potensielle kjøpere, hvorav den ene er intern, så da vil det eventuelt bli en management buyout, sier kommunikasjonsdirektør i Rolls-Royce, Anette Bonnevie Wolebæk til skipsrevyen.no.

Rolls-Royce har informert sine ansatte om et mulig salg av virksomheten for styremaskiner i sin helhet. Et potensielt salg er ventet å kunne skje innen første kvartal 2018, skriver selskapet i en pressemelding.

Styremaskiner kontrollerer bevegelsene til roret på et skip. Rolls-Royce har vært markedsledende på styremaskiner med leveranser til mange tusen fartøy. Nå vurderer selskapet å overføre denne virksomheten til en ny eier, og vurderer per i dag tilbud fra potensielle kjøpere.

– Det er en dreining av virksomheten inn mot nyere teknologi.  Vi tenker at her kan en ny eier gi dette feltet mer oppmerksomhet, sier Bonnevie Wolebæk videre til skipsrevyen.no.

Forslaget skal drøftes med de tillitsvalgte før en eventuell beslutning om salg blir tatt.

Rolls-Royce vil fortsatte levere som avtalt til sine kunder, og styremaskiner vil være en del av systemleveransene til selskapet også i fremtiden. En mulig ny eier av virksomheten vil derfor bli en naturlig samarbeidspartner for Rolls-Royce.

Omtrent 100 ansatte kan bli påvirket av en virksomhetsoverdragelse hvis den finner sted. Dette gjelder i hovedsak aktiviteter i Brattvåg i Haram kommune.

– Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

– I Norge er det omlag 2 300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 600 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.

DEL