To nye tanker er tømt

Foto: Kystverket
Det er nå fullført tømming av ytterligere to tanker på ”Crete Cement”. Fra disse ble det losset åtte kubikkmeter diesel og åtte kubikkmeter smøreolje. Arbeidet med å tømme den første av de to største tankene er i gang.

Dermed er i alt seks tanker tømt i havaristen. De to siste tankene som er tømt, ligger i maskinrommet.

Tanken som det er påbegynt tømming av inneholder 41 kubikkmeter tung bunkersolje, av typen IF 180. Det vil jobbes kontinuerlig til denne tanken er tom.

De avsluttende forberedelsene til å starte lensingen av maskinnrommet gjøres nå. Dette er et ledd i forberedelsene til hevingsoperasjonen. Rederiet er i dag i kontraktforhandlinger med aktuelle aktører som skal stå for hevingsoperasjonen.

Det er fortsatt fint vær i området, men vinden har dreid på sørlig retning. Kystverket har derfor lagt ut en ekstra sperrelense (kilelense) i nordkant av området, for å beskytte småbåthavnen.

DEL