Tjener 100 millioner på salg av skip

Eidesvik Offshore ASA på Bømlo i Hordaland har signert en intensjonsavtale
om salg av sitt seismikkskip MS «European Supporter» til en ikke navngitt
kjøper. Depositum er mottatt og overlevering vil skje i oktober 2015. Skipet er gjeldfritt. Det vil
i 4. kvartal 2015 bli bokført en salgsgevinst på omtrent MNOK 100.
Salget av MS «European Supporter» fikk aksjekursen i selskapet til å stige med vel åtte prosent (kr. 0,95) til kroner 12,80 på Oslo Børs da nyheten ble gjort kjent der.
Skipet er på 9.194 br.tonn og bygget i 1996 ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS som «Viking Lady». I 2000 ble skipet omdøpt til «Oceanic Viking». Hun seiler under Isle of Man-flagg og har Douglas som hjemsted.

DEL