Tilskuddsordningen for sjøfolk utivdet

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen og næringsminister Monica Mæland. Foto: NFD/Håkon Jacobsen.

Denne helgen, lørdag 1. juli, trådte regjeringens endringer av tilskuddsordningen for norske sjøfolk i kraft. 

I følge en pressemelding fra Næringsdepartementet vil endringen omfatte over 400 skip. Fra 1.juli vil rederier kunne motta full refusjon for sjøfolk om bord på olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

– Ordningen gjelder for skip over 10 000 bruttotonn i utenriksfart, samt for skip mellom 3 000 og 10 000 bruttotonn i utenriksfart som i terminen ikke har utført transportoppdrag mellom europeiske havner, deriblant norske havner, skriver departementet i meldingen.

Det rederiene kan få refundert er arbeidstakers forskuddstrekk av inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Dagens krav til opplæringsstillinger opprettholdes.

Ordningen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA, og ingen utbetalninger vil skje før en godkjenning er i boks. 

– Den maritime næringen er en viktig drivkraft i norsk økonomi. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er det viktigste virkemiddelet for å beholde maritim kompetanse i Norge, sier næringsminister Monica Mæland i meldingen.

 

DEL