Tilnærmet dobling av overskuddet for Fayard

Thomas Andersen er administrerende direktør i Fayard. Foto: Fayard

– Vi har sammen med våre medarbeidere og underleverandører trimmet arbeidsprosessene og organisasjonen som helhet, samtidig som vi har hatt god flyt i oppgavene våre. Vi har vært nært det optimale med tanke på dokkbelegninger og allsidigheten i arbeidsoppgaver, uttaler Thomas Andersen i en pressemelding.

Fayard AS kom ut av regnskapsåret 2015/2016 med en omsetning på ca. 1 milliarder danske kroner samt et resultat på 129 millioner kroner etter skatt. I det foregående regnskapsåret 2014/2015 var omsetningen på ca. 1,1 milliarder kroner og med et resultat etter skatt på 67 millioner kroner

Fayard AS fortsetter den flotte og positive tilgangen av spesialoppgaver på skip- og jack-up markedet og en god fordeling mellom nye og kjente kunder. Produksjonsfasilitetene tilpasses og utbygges konstant, så de mange spesialoppgaver, kundene etterspør, kan etterkommes. Det er også økt fokus på at lærlingutdanningen må ta sin del av ansvaret for fremtidssikring av håndverkerfaget relatert til verftsindustrien.

Andersen bemerker i pressemeldingen at Fayard forventer å fortsette den positive utviklingen i 2017 på tross av et utfordrende marked.

DEL