Tilfredsstiller nye sikkerhetskrav på norsk sokkel.

Ulmatec Well products har blitt tildelt en betydelig kontrakt for levering av brønnintervensjonsutstyr som tilfredsstiller nye sikkerhetskrav på norsk sokkel. Selskapet starter sammenstilling av utstyret på sitt verksted i februar. Foto: Ulmatec Well Products AS

Ulmatec Well products har blitt tildelt en betydelig kontrakt for levering av brønnintervensjonsutstyr som tilfredsstiller nye sikkerhetskrav på norsk sokkel. Selskapet starter sammenstilling av utstyret på sitt verksted i februar. 

De første settene av BOP Control Unit (BCU) og Well Control Unit (WCU) som tilfredsstiller ny strenge sikkerhetskrav vil snart bli tatt i bruk på norsk sokkel. Ulmatec Well Products AS har blitt tildelt en betydelig kontrakt av DeepWell AS for levering av BCU og WCU systemer med SIL godkjenning.

Dette blir den første leveransen av SIL godkjente BCU og WCU systemer i den norske olje- og gassindustrien. Som et resultat av denne leveransen vil DeepWell AS bli det første brønnservice selskapet som møter de nye strenge SIL kravene. Kontrakten inkluderer levering av systemer med et arbeidstrykk på både 10.000 PSI og 15.000 PSI. Levering av systemene vil være pågående igjennom størsteparten av 2015.

– Dette er en kontrakt av betydelig størrelse som har stor strategisk betydning for Ulmatec Well Products AS som leverandørbedrift. Vi er svært stolte av å kunne levere de første enhetene som tilfredsstiller de ny sikkerhetskravene på norsk sokkel til DeepWell AS, skriver Ulmatec Well peroducts AS i en pressemelding.

Ulmatec Well Products AS, tidligere kjent under navnet Ulmatec Cetix AS, besluttet i 2014 å fokusere på produkter og tjenester til brønnintervensjonssektoren. Ulmatec Well Products har levert produkter og løsninger for denne industrien i nærmere 10 år.