TIDE SJØ AS bestiller ny 120 PBE pendelferge

FISKERSTRAND BLRT AS HAR INNGÅTT KONTRAKT MED TIDE SJØ AS OM LEVERING AV EN NY 120 PBE FERGE SOM SKAL LEVERES I DESEMBER 2010. MED DEN NYE KONTRAKTEN HAR FISKERSTRAND BLRT AS NÅ 7 FERGER I ORDRE TIL EN SAMLET VERDI PÅ CA. 1,2 MRD. KRONER.

TIDE SJØ AS i Bergen har inngått kontrakt med Fiskerstrand BLRT AS om prosjektering og bygging av en 120 PBE pendelferge med levering i desember 2010. Fergene er designet av Multi Maritime AS i Førde, og basert på samme konsept som de to nye fergene til sambandet Hareid – Sulasundet.

Fergen har en lengde på 113,50 m, en største bredde på 17,20 m og den vil ha en servicefart på ca. 13 knop. Fergen har plass til 120 personbiler, alternativt 10 vogntog i kombinasjon med 54 person-biler. Den har passasjerkapasitet på 350 personer. Salongen på bildekk har 182 sitteplasser og den har klemfri utgang for passasjerene i begge ender. Fergen bygges i henhold til DNV klasse + 1A1, R4, Car Ferry B, EO og forskrifter gitt av Sjøfartsdirektoratet for fartsområde 2.

Tide Sjø AS er et heleid datterselskap av Tide ASA. Tide ASA er et av landets største kollektiv- og reiseselskap med virksomhet innen rutetrafikk med buss, ferge og hurtigbåt, samt reiseliv. Selskapet har ca. 3500 ansatte, 1000 busser og 70 ferger/hurtigbåter. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Tide Sjø AS har ca. 1200 ansatte og opererer ferge- og hurtigbåtsamband i Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland.

Fiskerstrand Verft AS og Western Shipyard i Klaipeda, Litauen, har hatt et tett samarbeid gjennom ni år og sommeren 2007 formaliserte selskapene dette samarbeidet gjennom etablering av et 50/50 norsk registrert joint venture selskap, Fiskerstrand BLRT AS, der skipsbyggingsvirksomheten fra begge morselskapene ble lagt inn.

I begynnelsen av april i år leverte vi en 114 m lang ferge til Tide Sjø AS for sambandet Hareid – Sulasundet, og den ble levert mer enn 2 måneder før kontraktsfestet dato. I juni skal vi levere et søsterskip til Tide Sjø AS for samme sambandet, – også før avtalt kontraktsdato. Dette viser at samarbeidet mellom de to verftene fungerer svært godt.

Fiskerstrand BLRT’s visjon er å bli en sterk aktør i det europeiske skipsbyggingsmarkedet og den ledende aktør i Europa angående utvikling og bygging av små og mellomstore bil-/passasjerfartøy. Et fast samarbeid med skipskonsulentfirmaet Multi Maritime AS i Førde styrker denne alliansen og sammen dekker vi alle faser fra initielt konsept til skreddersydd ferdig skip.

Siden etableringen sommeren 2007 har det nye verftsselskapet fått kontrakter på 7 ferger til en samlet verdi på ca. 1,2 mrd. NOK. I tillegg skal verftet levere ytterligere 2 ferger innen september i år.

DEL