Thor Jørgen Guttormsen ny president

Thor Jørgen Guttormsen
Direktør Thor Jørgen Guttormsen (61) i Leif Höegh & Co er i dag valgt til ny president i Norges Rederiforbund.

– Verdiskapingen i den maritime næringen er helt sentral for utviklingen av Norge. Potensialet er stort innenfor kunnskapsutvikling, innovasjon og forskning. Næringen er utforskende, offensiv og fremtidsrettet. Teknologisk er vi i verdenseliten, og vi skal også i fremtiden spille en viktig rolle innenfor miljøteknologi. Vi skal rekruttere de beste hodene og lede an i den globale utviklingen, sier nyvalgt president i Rederiforbundet, Thor Jørgen Guttormsen.

Guttormsen er også opptatt av at de neste årene kan gi nye muligheter i nordområdene.
– Vi ønsker å være pionerer med vår kompetanse når nye områder skal utforskes. Innovasjon og næringsutvikling i nord er svært viktig for hele landets verdiskaping. Ressursene må utvinnes i pakt med naturens tåleevne. Mulighetene for en ansvarlig og bærekraftig forvaltning må styre når, hvor og på hvilken måte denne utvinningen skal skje, sier Guttormsen.

Thor Jørgen GuttormsenGuttormsen representerer en global virksomhet som er en tung aktør internasjonalt. Leif Höegh & Co var det første rederiet som ble medlem av det globale samarbeidet World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i 1992. I dag har dette rådet 200 selskaper som medlemmer.

– Jeg er stolt og ydmyk over den tillit Generalforsamlingen har gitt meg til å være Norges Rederiforbunds fremste tillitsvalgte, og gleder meg til å ta fatt på denne viktige oppgaven. Sammen med resten av styret og de ansatte i forbundet ser jeg frem til å videreføre det betydelige arbeidet med å forvalte næringens interesser på en god måte. For oss er det viktig å være en positiv og konstruktiv kraft i utviklingen av det norske samfunnet og ikke minst de mange lokalsamfunn hvor vi har våre virksomheter, sier Guttormsen.
Guttormsen har arbeidet i Höegh-systemet siden 1977, avbrutt av seks år i tidsrommet 1983-89 da han var ansatt i IKO Strategi og i Price Waterhouse. Guttormsen var administrerende direktør i Leif Höegh & Co. fra 1992 til 2008 og har også sittet som toppsjef i bilskipsrederiet Höegh Autoliners.
I dag sitter Guttormsen i styret i de operative selskapene Höegh Autoliners og Höegh LNG, og i tillegg også i andre styrer i Höegh-gruppen. Han er også styremedlem i ECSA, the European Community Shipowners’ Association.

Stig Remøy fra Olympic Shipping i Fosnavåg fortsetter som visepresident.

DEL