Terje Arnesen ny konserndirektør i Bergen Group

Terje Arnesen
Terje Arnesen (48) er ansatt som konserndirektør i Bergen Group med ansvar for divisjonen Maritime Service. Arnesen er i dag administrerende direktør i Bennex-gruppen. Han vil være på plass i konsernledelsen i Bergen Group 1. august i år.

Terje Arnesen har en omfattende erfaring fra offshore-og maritime lederstillinger i både Norge og i utlandet de siste 25 årene. De siste tre årene har han vært administrerende direktør i Bennex-gruppen som har en sterk posisjon innenfor undervannsaktiviteter spesielt rettet mot olje- og gassindustrien. Tidligere har Arnesen variert erfaring fra ulike lederstillinger i Rolls-Royce-konsernet, blant annet fem år som global konserndirektør for Marine Services og fem år som regionsdirektør for Rolls-Royce Marine sine aktiviteter Middelhavsområdet.

-Vi er svært godt fornøyde med at Terje Arnesen har takket ja til å lede Bergen Group sin maritime service divisjon. Hans industrielle bakgrunn og personlige egenskaper vil bidra til å styrke konsernets ledergruppe. Maritime service er en viktig og fremtidsrettet virksomhet som opererer innenfor et område der vi har klare vekstambisjoner både nasjonalt og internasjonalt, sier konsernsjef Pål Engebretsen.

Terje Arnesen ser frem til å ta ansvaret for å videreutvikle aktivitetene innenfor Bergen Group Maritime Service.
-Jeg har stor respekt for den solide kunnskapen som selskapene i denne avdelingen representerer, og håper at mine egne erfaringer fra internasjonal maritim virksomhet kan bidra til å utvikle divisjonen ytterligere, sier Arnesen.

Bergen Group Maritime Service hadde i 2009 en samlet omsetning på NOK 326 millioner kroner av konsernets totale omsetning på NOK 5,1 milliarder kroner. Divisjonen består av fem selskaper som alle er godt etablerte i sine markeder. Fire av disse selskapene er lokaliserte på Vestlandet. Det ene selskapet har sin hovedbase i Kirkenes.

Bergen Group Maritime Service har en sterk posisjon i markedet for motoroverhalinger og skipsreparasjoner. Divisjonens selskaper har blant annet flere rammeavtaler med både norske rederier og med Sjøforsvaret knyttet til vedlikeholds- og serviceoppdrag. I tillegg har divisjonen en godt etablert posisjon i Kirkenes med over 20 års erfaring fra maritimt arbeid for kunder både på norsk og på russisk side av grensen.

Terje Arnesen er opprinnelig utdannet ingeniør, og har en MBA-utdannelse fra BI i Oslo og ESCP-EAP i Paris. Arnesen er bosatt i Bergen sammen med kone og to barn.

DEL