Telenor senker ringeprisene til sjøs

Illustrasjonsfoto
Telenor reduserer prisene betydelig på bruk av mobiltelefon om bord i skip som trafikkerer skandinaviske og nordiske farvann.

Telenor reduserer prisene betydelig på bruk av mobiltelefon om bord i skip som trafikkerer skandinaviske og nordiske farvann.Reisende på danskebåten og andre skip som trafikkerer farvann i Skandinavia og Norden for øvrig, vil nå oppleve langt hyggeligere mobilregninger etter å ha brukt mobiltelefonen om bord.

Ingen startpris lenger
Fra 28. mai senker Telenor ringeprisen vesentlig i tillegg til at startprisen for både utgående- og innkommende samtaler tas helt bort.Videre reduseres SMS-prisen for de med kontantkort, mens takstene for MMS og pakkedata (GPRS) ikke endres i denne omgang. Takseringsintervallene endres fra sekund- til minutt-taksering. Prisreduksjonen gjelder på skip med dekning fra MCP.

Større kapasitet med satellitt
Maritime Communications Partner (MCP) er en norsk GSM-operatør somtilbyr mobildekning på skip. All mobilkommunikasjon til og fra skipene går via satellitt. MCP har installert mobilnett om bord i mange av fergene og passasjerskipene som trafikkerer norske og nordiske havner. I tillegg til danskebåten og Kiel-fergen, har også passasjerene om bord i flere av Hurtigruteskipene denne kommunikasjonsmuligheten.

Halvering av ringekostnad ombord
– Kundene har i stor grad ikke vært klar over de høye ringeprisene, siden de fortsatt befinner seg i Norden når de er om bord i skipene, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.- Nå gjør vi noe med dette. Vi reduserer ringeprisene og for noen vil det bli snakk om mer enn en halvering av kostnadene ved å bruke mobiltelefonen om bord, sier han. Det blir også langt enklere å forholde seg til takseringen, ettersom Telenor nå innfører lik pris uansett om du ringer ut fra skipet eller tar imot samtale når du erom bord.

DEL