Tegner nytt havforskningsskip

Profiltegning av det nye isgående forskningsfartøyet. Tegning: Rolls-Royce Marine AS
Rolls-Royce Marine AS i Ålesund har fått kontrakten på å designe det nye, norske isgående forskningsfartøyet, skriver Sunnmørsposten i dag.

På statsbudsjettet 2008 er satt av fem millioner kroner til forprosjekt for et slikt fartøy. Det skal erstatte eksisterende isgående fartøy, blant annet forskningsfartøyet "Lance" som tilhører Norsk Polarinstitutt.

Kontrakten ble undertegnet i Bergen 3. april. Forprosjektet skal utvikle grunnlaget for anbudsdokumentene som skal være ferdig høsten 2008 slik at det kan gjennomføres en anbudsrunde i 2009. Anbudsrunden blir gjennomført dersom Regjeringen bestemmer seg for å fremme forslag for Stortinget om bygging av et nytt isgående forskningsfartøy.

Det er gjort et omfattende arbeid som grunnlag for bevilgningen til forprosjekt. Alle norske forskningsinstitusjoner som driver forskning og overvåkning i polare farvann har deltatt i arbeidet – og de vil være brukere av et nytt fartøy. Havforskningsinstituttet leder prosjektgruppen med representanter fra brukerinstitusjonene, blant annet Norsk Polarinstitutt og universitetene i Bergen og Tromsø.

DEL