Teekay snur bak – frem på bøyelasting

Tankrederiet Teekay snur opp – ned, eller rettere sagt bak – frem, på tilvante forestillinger om bøyelasting. Rederiet har nylig utviklet et nytt bøyelastkonsept, der lastingen foregår over hekken i stedet for baugen. Gevinsten er bedre dynamisk posisjoneringsevne i hardt vær under lasteoperasjonen.

Det var Reinert Nordtveit fra Teekay Shipping Norway som presenterte konseptet på konferansen Avanserte fartøyer 2009. Det nye bøyelastkonseptet, som har fått navnet Teekay FlexShuttle, representerer forbedrede egenskaper med hensyn til redusert bunkersforbruk, miljøpåvirkning, dynamisk posisjonering (DP2) og livssyklusøkonomi. Et mål med prosjektet har vært å tenke forenkling og driftsoptimalisering av utstyr og systemer.
– Forenkling og helhetstenkning er en viktig faktor for å høyne sikkerheten og redusere kostnader både i design og operasjon av avanserte fartøyer, sier Nordtveit til Skipsrevyen.
(Se video nederst i reportasjen.)

Teekay FlexShuttle
Teekay FlexShuttle-konseptet er en bøyelaster beregnet for lasting av olje fra flytende produksjonsplattformer eller andre offshore innretninger. Fartøyet er en DP2 (DP3) tankbåt arrangert med lastesystem og maskinrom akterut. Innredningen er forut med overbygd gangvei over tankdekk, noe som gir en sikker og beskyttet passasje mellom for- og akterskip. Lastesystemer og fortøyningsarrangement inngår som en integrert del av skroget, beskyttet for vær og vind.
Fremdrift og dynamisk posisjonering er basert på gasselektrisk fremdrift med to azimuther akterut og to tunnelthrustere forut. Skipets lastesystem er plassert på hekken. Dette vil i kombinasjon med de styrbare hovedthrusterene (360o azimuter) gi en mer stabil posisjonering (forbedret DP kapabilitet), noe som medfører redusert brennstoff forbruk og økt sikkerhet i DP operasjoner. Overgang til LNG brennstoff vil også gi en signifikant miljøgevinst sammenlignet med dagens skipsfart.

Bedre transportøkonomi
Teekay FlexShuttle-konseptet har blitt evaluert av Marintek i Trondheim. Modellforsøk og analyser viser en signifikant forbedring av DP kapabilitet og transportøkonomi. Teekay Shipping Norway har søkt beskyttelse for sitt nye konsept gjennom nasjonale og internasjonale patenter.
Teekay FlexShuttle-konseptet er basert på en såkalt medium range (MR) bøyelaster på 55.000 DWT med en lastekapasitet på 62.000 m3 med følgende hoveddimensjoner:

Lengde: 215 m
Bredde: 38 m
Dypgang (design): 11.6 m
Fart (service): 14.5 knop

DEL