Tar inn 16 lærlinger til 10 fartøy

Illustrasjonsbilde av lærling/utplasseringselev om bord i Norsk Fisketransport AS. Foto: NFT/PKOM.

Norsk Fisketransport AS sine 10 fartøyer tar i år inn 16 nye lærlinger. Hver måned mønstrer også tre nysgjerrige utplasseringselever på rederiets fartøyer. Det melder selskapet i en pressemelding. 

I gjennomsnitt tar rederiets 10 fartøyer inn 1,6 lærling hver i 2017. NTS-gruppens fraktefartøy MS «Folla» signerer to lærlingkontrakte, skriver selskapet, og påpeker samtidig at verdens største brønnbåtrederi Sølvtrans i snitt tar 0,85 lærlinger i år.

Totalt 26 lærlinger i 2017

– Vi har som mål å ha de dyktigste og mest engasjerte mannskapene i bransjen. Til det trenger vi engasjerte elever på ulike blå utdanningsretninger. For å gjøre maritime og marine utdanningsretninger så attraktive som mulig, tar Norsk Fisketransport AS og NTS-gruppen ansvar for å stille et betydelig antall lærlingplasser til rådighet, sier mannskaps- og organisasjonssjef Knut Storø.

I alt vil hele 26 ungdommer gå lærlingtid hos verdens tredje største brønnbåtrederi i 2017. Samtidig får i alt seks kadetter fartstid hos NTS-gruppen. Når halvparten av dem mønstrer av, gir det åpning for tre nye.

– I år tar Norsk Fisketransport AS inn to kadetter, mens én kadett går om bord i fraktefartøyet Folla, sier Storø.

Nysgjerrige ungdommer

Storø opplever at nysgjerrigheten rundt brønnbåtnæringen er økende fra ungdom. Denne våren har i gjennomsnitt tre utplasseringselever «mønstret på» rederiets fartøyer hver måned. Utplasseringselevene kommer fra både ungdomsskole, videregående og fra fagskole.

– For oss er det helt naturlig å åpne opp for utplasseringselever som ønsker å gjøre seg kjent med næringa og med Norsk Fisketransport. Vi trenger at engasjerte ungdommer utdanner seg til våre viktige, blå næringer i mange, mange år framover, sier Storø.

Nærmere 300 søkere til «Steigen» 

Brønnbåtselskapet anses allerede som en attraktiv arbeidsplass. Da selskapet søkte etter kaptein og maskinist, resulterte det i nærmere 300 søknader.

– Vi har de siste årene bygget opp en anselig CV-bank av dyktige og engasjerte mennesker. Da vi skulle bemanne opp vårt nye fartøy, MS Steigen, bød det absolutt ikke på problemer, forteller Storø.

DEL