Tap på salg og to i opplag

Foto Far Spica

Farstad Shipping ASA i Ålesund har på vegne av datterselskapet Farstad Marine AS solgt PSVen «Far Superior» (bygget 1990, UT 705 L, 3.796 DWT).

Overlevering av skipet til ny eier fant sted torsdag 7. mai 2015. Salget vil gi et bokført tap på ca. NOK 15 mill. i 1. kvartal 2015. Farstad Shipping vil etter salget av «Far Superior» ha en flåte på 61 skip (31 AHTS, 25 PSV og 5 SUBSEA), samt 2 SUBSEA fartøy under bygging.

To skip går i opplag

Farstad Shipping ASA i Ålesund legger PSVene «Far Server» og «Far Spica» i opplag grunnet vedvarende dårlig marked. Selskapet er også nødt til å si opp ansatte.

– Vi opplever for tiden et veldig krevende offshoremarked. Som en konsekvens av dette, er vi dessverre nødt til å legge to fartøyer i opplag samt si opp dyktige ansatte. Vårt fokus nå er å sikre nye kontrakter for våre mannskap og fartøy, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping.

Totalt er det ca. 35 personer på mannskapssiden som sies opp. Selskapet har nå tre fartøy i opplag.