Tap på 63 mill. ved salg

Foto: Farstad Shipping

Farstad Shipping ASA i Ålesund har solgt den Singapore-registrerte PSV-en MS «Lady Grete» (bygget i 2002 ved Brattvåg Skipsverft av design UT 755 L, og på 3.264 DWT).

Salget er gjennomført på vegne av datterselskapet Farstad Shipping Pte. Ltd. i Singapore. Overlevering av skipet til ny eier fant sted mandag 29. februar 2016.

Salget ga et bokført tap på 63 mill. kroner, hvorav 60 millioner er ført som nedskrivning i 4. kvartal 2015.

Farstad Shipping vil etter salget av “Lady Grete” ha en flåte på 58 skip (30 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA), samt ett SUBSEA fartøy under bygging.

 

DEL