Tags Hellesøy Verft AS

Tag: Hellesøy Verft AS

Travel start på året for Hellesøy Verft

Atlantic Offshores "Ocean Response" bygges for tiden om for oljevern og oljeoppsamling ved Hellesøy Verft på Løfallstrand hvor aktiviteten har vært stor siden fartøyet...

M/S «SIEM SYMPHONY»

Hellesøy Verft AS, Løfallstrand overleverte VS 4411 DF-designen M/S «SIEM SYMPHONY» som sitt byggenummer 152 til Siem Offshore Rederi AS den 19. november 2014. Dåpen...

M/S «LIGRUNN»

Hellesøy Verft AS, Løfallstrand overleverte havfiskefartøyet M/S «LIGRUNN» til Liegruppen Fiskeri AS den 16. september 2013 som byggenummer 151. Skroget er bygget i Litauen,...

M/S «ENERGY INSULA»

Vestland PSV AS ved Vestland Offshore Holding AS, Torangsvåg fikk levert PSV fartøyet «ENERGY INSULA» fra Hellesøy Verft AS, Løfallstrand i februar 2013 som...

Contract for new Platform Supply Vessel

Hellesøy Verft AS has entered into contract with Siem Offshore in Norway for the construction of one dual fuel Platform Supply Vessel (PSV). The vessel...

M/S «VESTLAND MISTRAL»

Hellesøy Verft AS, Løfallstrand overleverte M/S «VESTLAND MISTRAL» til Vestland PSV II AS den 27. juni 2012 som byggenummer 149. Dåpen fant sted den...

M/S «TROMS ARTEMIS»

Hellesøy Verft AS, Løfallstrand overleverte M/S «TROMS ARTEMIS» som byggenummer 148 til GSE SHIPPING I KS, med Troms Offshore Management AS som manager, den...

M/S «HAVILA CRUSADER»

Hellesøy Verft AS, Løfallstrand overleverte sitt byggenummer 146 til Havila Shipping ASA den 30. november 2010. M/S «HAVILA CRUSADER» er bygget etter VS 485...

Båtomtaler

X