Sverige bygger nytt fiskeriforskningsskip

Ill. viser ST-369 Dr. Fridtjof Nansen.

Det er Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) som skal kontrahere nybygget. Valg av byggeverft ligger ca. ett år frem i tid.

Funksjonskravene til fartøyet sammenfaller på mange områder med kravene til nye «Dr. Fridtjof Nansen» som Havforskningsinstituttet for tiden har under bygging i Spania. De samme strenge kravene til for eksempel lav undervannsstøy skal legges til grunn også for SLU sitt fartøy.

Arbeidet med utvikling av det nye fartøyet vil starte opp omgående, og pågå i første omgang frem til høsten 2016. I samme periode vil forberedelser til internasjonalt verftsanbud bli gjennomført. SLU’s plan er å signere kontrakten med verft innen utløpet av 2016.

Skipsteknisk AS er tildelt designoppdraget, samt teknisk oppfølging under bygging av skipet.