Svensker størst på NOx-rensing med katalysator

Svenske DEC Marine har henimot halvparten av verdensmarkedet for NOx-rensing på skip, med den såkalte SCR-teknologien (Selective Catalytic Reduction). Forklaringen på at det relativt nystartede Göteborgfirmaet allerede har så stor markedsandel, er at det har hånd om de systemene som tidligere ble markedsført av ABB Fläkt Marine og senere Munters.

Første året (2007) omsatte firmaet for drøyt 20 millioner kroner gjennom elleve kontrakter. I år har man fått kontrakt på ytterligere åtte installasjoner.
Virksomheten til DEC Marine var opprinnelig en del av Munters. Men Munters hadde ikke tro på dette forretningsområdet, og ville avvikle det siden det lå utenfor selskapet kjernevirksomhet. Lederen av avdelingen, Per Holmström, fikk tilbud om å kjøpe virksomheten, noe han gjorde, og fortsatte aktiviteten under navnet DEC Marine. Forholdet til Munters er fortsatt utmerket, blant annet leier DEC Marine kontorlokaler i Munters bygg.

653Control_Metering_unit_385584533.jpg

Siden skilsmissen har markedet bare tatt av, og DEC Marine ekspanderer sterkt. Ved starten var det fem ingeniører ansatt, nå er tallet det dobbelte. Og enda flere skal det bli.
DEC Marine er eksperter på marin SCR. Selskapet har designet egne konstruksjoner, og selve byggingen settes bort til andre. Alt stålarbeid gjøres av mekaniske verksteder i Göteborgområdet, elektronikkarbeidet utføres av lokale samarbeidspartnere og selve katalystatorblokken er det sveitsiske HUG som leverer. De er størst i verden på landbasert SCR.

653Converter_on_Cinerella_720641105.jpg

Alle prosjektene er forskjellige, men ingeniørene til DEC Marine kan levere SCR-system som fungerer på alle typer motorer. Tidligere var det ikke alle motorprodusenter som leverte motorer med tilstrekkelig høy eksostemperatur til at de kunne fungere med katalysator, men det er nå historie.
Totalt er det levert katalysator-anlegg til 300 motorer fordelt på 73 skip. Katalysatorteknologien ble utviklet på 1970-tallet for landanlegg, og først på 90-tallet tok man skrittet over på skip. Da var det ABB Fläkt Marine som satset på området. I 2001 kjøpte Munters SCR-gruppen fra ABB Fläkt Marine og slo den sammen med en egen gruppe som også jobbet med NOx-reduksjon, men med en annen teknolgi, nemlig Humid Air Motor (HAM). I en periode jobbet Munters parallelt med SCR og HAM, men etterhvert viste det seg at HAM-teknologien var SCR underlegen, både teknologisk og økonomisk. Da Per Holmström kjøpte virksomheten gikk patentet på HAM tilbake til den opprinnelige oppfineren, og siden har DEC Marine konsentrert seg om katalysator-teknologien.

DEL