SuperSpeed utrustet med VisionMaster totalintegrert bro fra Sperry Marine

På samme måte som Color Line har utviklet et nytt transportkonsept, har Northrop Grumman Sperry Marine (NGSM) med sin nye Fusion Technology tatt et langt steg mot en full integrasjon innen brosystem og gjort dette kommersielt tilgjenglig og prismessig konkurransedyktig gjennom den nye instrumentserien VisionMaster FT. Betegnelsen FT står for Fusion Technology. Samtidig er det utviklet robuste nettverksløsninger med en unik fleksibilitet i forhold til leveringsomfang, skipstyper og operasjonsmønster.

Av Einar Kjerstad
salgssjef
NGSM nordvestlandet

Teknologien gir brukerne valgmuligheter som tidligere var begrenset av prosessorkapasitet og usikker datahåndtering. VisionMaster FT serien omfatter i hovedsak to typer informasjonspresentasjon, radar og elektroniske kart, ECDIS, men også automasjonsutrustning kan leveres innlemmet i instrumentserien.

Effektivitet og sikkerhet hånd i hånd

Passasjertransport med høy fart, -sikkerhet og -standard kombinert med konkurransedyktighet, krever effektive skip og broutrustningen er intet unntak. Enkel operasjon og tilstrekkelig redundans blir derfor kritiske faktorer for å ivareta sikkerheten, samtidig som publikums krav til pålitelighet tilfredsstilles.
Dette er også betraktninger som har veid tungt når NGSM har utviklet sitt integrerte brosystem (IBS). Løsningsfilosofien er hentet fra militære applikasjoner der konsekvensene av feil og redundanssvikt kan være ensbetydende med liv eller død.

Navigasjons- og kommunikasjonsutrustningen
SuperSpeed-ferjene til Color Line er utrustet med Sperry Marine integrert broløsning. Leveransen omfatter:
4 stk. VisionMaster FT radar 25 kW X-band og 30 KW S-band som hovedradar samt
1 stk. VisionMaster FT 30 kW S-band HIGHSPEED baugradar i tillegg til
1 stk. VisionMaster FT 10KW akterradar.
4 stk. VisionMaster FT Ecdis
1 stk. Sperry Marine CAM System, sentralalarmsystem.
1 stk. VisionMaster FT Overhead display.
1 stk. Sperry Marine SRD500 logg
1 stk. Sperry Marine ES 5100 navigasjonsekkolodd.
1 stk. Sperry Marine GMDSS radiostasjon.
2 stk. Sperry Marine NaviPilot NP4000 autopilot.
2 stk. Sperry Marine, Navigat X MK1 HSC, spinning wheel gyrokompass
1 stk. Sperry Marine, G2 VDR, Voyage Data Recorder.
I tillegg er det levert diverse utstyr som AIS. Automatisk identifikasjonssystem og GPS.

Design og integrasjon
IBS-systemet er prosjektert og designet av Sperry Marine i New Malden UK. Integrasjonen omfatter blant annet sammenknytting av radar, ECDIS, autopilot, logg, ekkolodd AIS, GPS, radiostasjon, tale- og bevegelsesregistratorer samt interfacing til VDR-systemet.
En skisse over systemet er presentert nedenfor og viser plasseringen av forskjellig utstyr.

Systemoppbygging
Fusionteknologien er strukturert og oppbygget rundt samme hardware, dvs. alle instrumenter i serien er fysisk identiske. Eksempelvis blir kartradarfunksjonen tilgjengelig gjennom installasjon av nødvendig programvare, vanlig radar kan således oppgraderes med noen tastetrykk og kjøp av kartinformasjon. ECDIS- og radarinstrumentene er også fysisk like og kan i teorien benyttes om hverandre, gjennom et styringsprogram som prioriterer radarpresentasjonen.

Take me home
Fleksibiliteten i VisionMaster FT medfører unike muligheter om deler av utstyret skulle bryte sammen på en reise eller overseiling. Full radarfunksjonalitet er for eksempel sikret helt til gjenstående intakte installasjon består av kun en radarantenne eller radarhode og en presentasjonsenhet. Fartøyet blir derfor i stand til å ta seg sikkert til lands med svært redusert navigasjonsinstrumentering.

Klargjort for fremtiden
VisionMaster FT er som nevnt basert på nøyaktig samme komponenter. Instrumentene består av samme type prosessor og operatørinterface med valgfrie skjermalternativ fra 19 til 23 tommers flatskjermer. I tillegg er programvaren klargjort for Wide screen når denne funksjonaliteten blir industrielt tilgjengelig.
Skjermene håndterer både radar- og kartinformasjon enten enkeltvis eller i kombinasjon med hverandre. Presentasjon av automatisk fartøyidentifikasjon AIS er naturligvis en selvfølge og dette er integrert gjennom en standard installert interface, det samme er naturligvis også tilfelle for utganger til Voyage Data Recorder, eller VDR-systemet.

Høy redundans
Gjennom hele utviklingsprosessen har systemsikkerhet og back-up vært et gjennomgående tema. Systemfleksibiliteten i fusionteknologien utnytter de gjensidige presentasjonsmulighetene i ECDIS og radarsystemene, og øker redundansen i systemet betraktelig. 100 % redundans er kun hindret grunnleggende forskjellene mellom ECDIS og radar. ECDIS-systemet er et rent softwarebasert system mens radaren baserer seg på utsending og mottaking av høyfrekvente pulser og må derfor ha en intakt sender- og antenneenhet for å fungere.

Forenklet opplæring
Fusionteknologien i VisionMaster FT representerer også en vesentlig forenkling når det gjelder operatøropplæring. Lik teknologi gir lik betjening, på denne måten oppnås en vesentlig reduksjon i tilvenningstiden til kompliserte broinstrumenteringer. Videre kan Northrop Grumman Sperry Marine tilby full operatøropplæring i sine IMO-godkjente shiphandlingsimulatorer i Europa og USA.
Lik teknologi gjør også at VisionMaster FT blir svært enkel å montere både som nyinstallasjon og som oppgraderinger i eksisterende fartøy. Fusionteknologien er i tillegg kompatibel med minst tre eldre generasjoner instrument, og muliggjør deloppgradering av eksempelvis radar. En kan skifte deler av eldre instrumenteringer ut med nye VisionMaster FT komponenter og dermed strekke både budsjett og brukermessig levetid for investeringene.

135diagram_623240653.jpg

Miljøvennlig teknologi
Alle instrumenter i serien kan utstyres med Green Passports, og er bl.a. installert i "Miljødronningen II", den nye miljøbåten til Naturvernforbundet.

Salgssukksess
VisionMaster FT har siden lanseringen tidlig i 2007 vist seg å bli en solid suksess. Markedet oppfatter dette som fremtidens instrument. Samtidig veier det tungt at oppgraderinger kan foretas i takt med slitasje på eksisterende anlegg, flere og flere setter pris på denne filosofien og velger VisionMaster FT som grunnstammen i sine broløsninger, både innenfor tradisjonell handelsflåte, offshore og cruice- og passasjertrafikk.

DEL