SuperSpeed; Komfort, stabilitet og sjødyktighet

Det er hovedsakelig fire faktorer som påvirker et skips komfort, stabilitet og evne til å motstå bølger og dårlig vær: skipets lengde, skipets bredde, skrogets utforming og konstruksjon samt skipets stabilisatoranlegg. På disse områdene er SuperSpeed-skipene bedre enn de skipene de erstatter. Resultatet er at tilstrekkelig passasjerkomfort kan opprettholdes i et større værvindu, og passasjerene vil oppleve bedre komfort og færre kanselleringer.

SuperSpeed er 211,3 meter lang – 58 meter lengre enn «Christian IV» og 43 meter lengre enn «Peter Wessel». Dette er i seg selv en viktig faktor som vil gjøre det nye skipet langt mer stabilt og komfortabelt i sjøgang enn de to gamle skipene.
Skrogets bredde (passiv rulledempning) og stabilisatorer (aktiv rulledempning):
Når det gjelder bredde og stabilisatorutrustning, er SuperSpeed relativt likt de tidligere skipene. Stabilisator-teknologien har vært noenlunde stabil de siste 20 årene, men stabilisatorene til SuperSpeed er likevel mer effektive som følge av den høyere hastigheten skipene seiler med. SuperSpeed er like bred som »Peter Wessel» og ca. en meter bredere enn «Christian IV». Resultatene i forhold til disse to faktorene er at «SuperSpeed1» har ti prosent bedre rulledemping (over 80 prosent rulledempning ved marsjfart mot ca 70 prosent hos ”Christian IV”).

Skrogets konstruksjon
Når det gjelder skrogets konstruksjon (og skadestabilitet) har Color Line satt svært høye krav. Selv om de nye internasjonale probabilistiske skadestabilitetskravene, IMOs såkalte SOLAS 2009-regler, ikke trer i kraft før i 2009, så er SuperSpeed-skipene likevel bygget etter disse kravene. I tillegg følges selvfølgelig gjeldende regler i SOLAS’ 90 og Stockholms-avtalen.
Hydrodynamisk har skrogets utforming blitt grundig utprøvd, og vært gjennom omfattende tester i den anerkjente modelltanken MARIN i Holland. Testene har vært svært verdifulle og medført forbedringer på skrogets utforming. De hydrodynamiske egenskapene er forbedret med ca. fem prosent, hvilket gir mindre drivstofforbruk/utslipp og bedre sjøegenskaper og komfort for passasjerene.

Støy og vibrasjon
Norske sjøfartsmyndigheter og Det Norske Veritas (DNV) har vært sterkt involvert i byggeprosessen og alle lovpålagte krav er innfridd. I tillegg er skipet bygget til komfortklasse 2 for passasjerskip hos DNV, hvilket i seg selv er en garanti for en komfortabel reise. Prøveturen viste imidlertid så positive måleresultater i forhold til støy og vibrasjonsnivå om bord at Color Line vurderer å oppgradere skipets klassesertifikater til komfortklasse 1, som er den beste komfortklassen i bransjen.

DEL