SuperSpeed-fergene bringer Norge og Danmark nærmere hverandre

Med levering av «SuperSpeed 1» og «SuperSpeed 2» er Color Line i ferd med å fullføre sitt ambisiøse flåte fornyelsesprogram. «SuperSpeed 1» ble levert 7. februar fra Aker Yards og den 28. februar 2008 ble skipet døpt i Kristiansand. Dåpen markerte fornyelsen av en 105 års tradisjon med fergetransport over Skagerrak. SuperSpeed er mer enn et skip, det er et nytt og moderne transportkonsept som bringer Norge, Danmark og det europeiske kontinentet nærmere hverandre. Konseptet representerer også et betydelig potensial for landbasert reiseliv.

«Christian IV» hadde sin siste seiling på ruten Kristiansand – Hirtshals 24. februar. De tre påfølgende dagene var det ikke drift på linjen på grunn av mobilisering av «SuperSpeed 1». Den 29. februar var det visningstur til Danmark før skipet gikk inn i ordinær rute fra 1. mars.
Levering av begge fergene er forsinket fra Aker Yards i forhold til kontraktuell leveringsdato. Årsaken er hovedsakelig at det er en betydelig byggeaktivitet på verft over hele Europa, og dermed også stort press både på verftet og blant underleverandørene.

«Christian IV» midlertidig inn på linjen Larvik – Hirtshals
«Peter Wessel» er solgt til MSC og skal gå i Middelhavet. Forsinkelsen av «SuperSpeed 2» skaper et behov for en midlertidig løsning i perioden fra «Peter Wessel» leveres ny eier og til «SuperSpeed 2» settes i ordinær drift. «Peter Wessel» vil ha sin siste seiling 6. april 2008. De tre neste dagene vil linjen Larvik- Hirtshals være ute av drift for mobilisering av «Christian IV» som settes inn på ruten i ordinær drift fra den 10. april.

«SuperSpeed 2» døpes i Larvik 19. juni
«SuperSpeed 2» er stipulert levert fra Aker Yards 5. juni. Dato for dåp er planlagt til 19. juni 2008. Markeringen vil finne sted på Color Lines nye terminal på Revet i Larvik. Det nye havneanlegget i Larvik har en investeringsramme for Color Line på ca. 270 millioner kroner og starter et nytt og viktig kapittel i relasjonene mellom Larvik og rederiet.
– Når «SuperSpeed 2» er lansert, har Color Line over en periode på fire år investert totalt 7,5 milliarder kroner i nye skip, havner og infrastruktur. Nybyggene skal sikre vår ambisjon om å levere markedet de beste cruise og transportproduktene, sier konsernsjef i Color Line Trond Kleivdal.

Prøvetur for «SuperSpeed 1» og sjøsetting «SuperSpeed 2»
Den 12.-13. januar ble første prøvetur med «SuperSpeed 1» foretatt. Det jobbes nå med ferdigstillelse av skipet ved Aker Yards i Rauma Siste prøvetur vil bli foretatt 31. januar. «SuperSpeed 2» ble sjøsatt 20. januar og ligger nå ved utrustningskaien i Rauma.

Båtomtale

DEL