SuperSpeed – et nytt transportkonsept

Color Line liker å si at SuperSpeed er mer enn et skip. Det er et effektivt og moderne transportkonsept, som vil representere en betydelig transportkorridor mellom Norge, Danmark og det europeiske kontinentet. Aker Yards i Rauma, Finland har kontrakt på byggingen av Color Lines to SuperSpeed-skip. Kontrakten har en verdi på i underkant av to milliarder kroner (EURO 252).

SuperSpeed1 skal trafikkere ruten Kristiansand – Hirtshals. SuperSpeed2 skal døpes i juni, hvis alt går etter planen, og vil deretter gå i rute mellom Larvik – Hirtshals.
De nye skipene får et moderne design og helt nye teknologiske løsninger. Modernitet og effektivitet i mottakshavnene Kristiansand, Larvik og Hirtshals er avgjørende for å kunne håndtere de nye skipstypene og en økende trafikk.
Hirtshals er en nøkkelhavn for Color Line og et effektivt knutepunkt til det europeiske motorveinettet og jernbane-nettverket. En firefelts motorvei ble åpnet i fjor og har bedret vilkårene for både bil og godstrafikk til Norge.

Rask og effektiv transport
Color Lines siste nysatsninger har vært M/S «Color Fantasy» og søsterskipet M/S «Color Magic», verdens største cruiseskip med bildekk. Ved disse skipene står cruise og opplevelsen om bord i sentrum, mens SuperSpeed-skipene representerer effektive transportløsninger. Disse vil frakte et stort antall passasjerer, biler og last raskt til og fra kontinentet.
Hurtighet og effektivitet har fått hovedprioritet under utformingen av det nye konseptet. Med en lengde på hele 211 meter, bildekk-parkering tilsvarende 3,9 kilometer og plass til ca 1.900 passasjerer, vil de nye skipene vesentlig øke Color Lines kapasitet på de aktuelle strekningene.
De nye skipene har servicefart på 27 knop og vil kunne gjøre unna strekningene fra Kristiansand og Larvik til Hirtshals langt raskere enn i dag. På strekningen Kristiansand – Hirtshals forventes en overfartstid på 3 timer og 15 minutter, mens tilsvarende for strekningen Larvik – Hirtshals forventes å være 3 timer og 45 minutter.

Markedet
Bakgrunnen for satsingen på Color Line SuperSpeed-konseptet er et økende behov for rask og effektiv transport mellom Norge og Kontinentet. En utbygging og forflytting av frakt fra vei til sjø og jernbane vil være en effektiv løsning på Europas transportproblemer. I Color Line har det vært en økning i fraktvolum med 10 prosent per år de senere år.
SuperSpeed-skipene vil ikke ha passasjerlugarer og representerer blant annet derfor et betydelig vekstpotensial for landbasert reiselivsnæring i Norge og Danmark. Eksempelvis vil vinterdestinasjoner i Norge og kjente turistattraksjoner på Jylland bli lettere tilgjengelig og en del av nærområdet for de to lands turister.

DEL