Suksess med nytt system for sikker anker- og lasthåndtering

Triplex MDH parkert i ”Normand Ferking”s hangar.
Personskader som følge av anker- og lasthåndteringsoperasjoner har det opp gjennom årene vært mange av – dessverre. Hele scenariet har gitt grunn til bekymring, – ja, i mange tilfeller frykt. Anker, kjetting og wire i ukontrollert vandring på dekk har til tider gjort det direkte livsfarlig å arbeide på dekk.

Statoil tok for noen år siden et initiativ for å fremme større sikkerhet i forbindelse med dette arbeidet, og en rekke rederier og leverandører tok umiddelbart fatt i problematikken.
Solstad Technology AS, et selskap i Solstad-konsernet, utviklet som svar på utfordringen et konsept basert på bruk av ny teknologi. Lars Magnus Solstad forteller til Skipsrevyen at det har vært et spennende utviklingsarbeid. – Mye er utført i samarbeid med Triplex AS på Averøy som også er produksjons- og salgsselskap for systemet, sier han.
ferking5_430705903.jpgMDH-konseptet er basert på en fjernstyrt traverskran med kjørebaner mellom cargorail og ytre rekke. Traverskranen kjøres over hele dekket og har maksimum løftekapasitet i hele arbeidsområdet. Prototypen er konstruert for løftekapasitet på inntil 42 tonn fordelt mellom en vinsj med løftekapasitet 22 tonn og to kraner/manipulatorer. Dermed kan anker, containere og annen dekkslast enkelt håndteres uten at noen personer behøver å oppholde seg på dekket. Den har en fri høyde fra dekket ogopp til undersiden av traversen på hele 5,5 meter.
Alt utstyr tilknyttet MDH’en fjernstyres fra bærbare kontrollpaneler, samt fra bro. I tillegg til visuell kontroll fra dekksnivå vil operatøren på broen kunne styre og følge arbeidet med stor nøyaktighet via monitorer.

Triplex Multi Deck Handler
Prototypen på Solstad Technologys Triplex MDH er nå prøvd ombord i AHTS “Normand Ferking” som ble overlevert Solstad Shipping fra Flekkefjord Slipp tidligere i år. Systemet fjerner alle de tunge og farefulle manuelle jobbene hittil utført med spett, slegge og fysisk slit. Dette er nå erstattet med fjernstyrte og automatiserte systemer.
– Hvilke erfaringer har man med prototypen? Vi spør Lars Magnus Solstad i Solstad Technology. – Supert, svarer han entusiastisk! – Det fungerer helt supert. Rapportene fra skipet er utelukkende positive. I forhold til å utføre konkrete arbeidsoperasjoner og oljeselskapenes krav til sikkerhet, er systemet rett og slett glimrende.

ferking2_939390787.jpg
To fornøyde medlemmer av mannskapet ombord i ”Normand Ferking”: Til venstre kaptein Trond Ytreland og, til høyre, matros Torstein Sætre.
Erfaringer ombord

Kaptein Trond Ytreland på “Normand Ferking” deler Solstads begeistring. Han har fulgt det siste tilskuddet i Solstad-flåten fra tegnebrett til ferdig skip.
– De farligste jobbene i forbindelse med ankerhåndtering er luket vekk ved bruk av Triplex MDH, poengterer kapteinen. – F.eks. foretar vi nå opp-plukking av ankerbøyen fra broen, uten folk på dekk. Det samme gjelder også “fanging” av pennant fra rigg, som også foretas fra broen og uten folk på dekk, før wire er sikret i haikjeft.
Tidligere var disse operasjonene å betrakte som noen av de mest risikofylte ved ankerhåndtering. Nå derimot, lar torsjonskreftene som blir generert i wire ved hiving på winch seg kontrollere ved hjelp av wireklype montert på Triplex MDH.
– Ankere og bøyer flytter vi lett rundt på dekk, uten lange og til dels farlige wirestrekk fra tuggervinsjer og capstans, fortsetter Ytreland. – En annen fordel med dette er at vi unngår skader på selve dekket ved at ankere ikke blir dradd over dekk, men løftet. Vi er i stand til å kople sjakler fra og på ved hjelp av manipulatorkranene på Triplex MDH.

ferking4_417129600.jpg
To fornøyde MDH matroser.

ferking3_933026146.jpg
Triplex MDH’ens opphavsmann, Lars Magnus Solstad, daglig leder i Solstad Technology AS.

Lasthåndtering
Nok en stor fordel med Triplex MDH oppnås i forbindelse med lasting/lossing mellom fartøy og plattform hvor man ved hjelp av en mottaksanordning montert på MDH’ens trolleyvogn kan motta plattformkranens lastekrok og deretter ved hjelp av MDH’ens manipulatorarm huke på lastebærerens kjettingslings.
– Da slipper mannskapene å bli eksponert for klemskader slik de er utsatt for på tradisjonelle AH- og supplyfartøyer, understreker kaptein Ytreland og nevner oppdrag som på/avhuking av last, eksempelvis containere og annen type utstyr.
Lars Magnus Solstad legger også vekt på MDH’ens store løftekapasitet på 42 tonn. – Den gir operatøren mulighet til å “finstue” lasten ombord, som er en viktig faktor i forbindelse med full utnyttelse av dekkskapasiteten.

Et kvantesprang
Både kaptein Trond Ytreland og Lars Magnus Solstad hevder at Triplex MDH representerer et kvantespran når det gjelder utvikling for å øke sikkerheten og å minske de fysiske belastningene på mannskapet ved anker- og lasthåndtering.
– Visjonen er å kunne operere uten folk på dekk i forbindelse med farlige operasjoner, altså “Hands Free Deck”.

DEL