Gå til innhold

Abonnér på Skipsrevyen

Vår kontaktinformasjon :  abo@skipsrevyen.no     +47 919 29 212

Lese en utgave gratis   :                                            Klikk på bladet !   ->

Meld deg på Nyhetsbrevet                              GRATIS

Kjøp abonnement

Abonnementspriser:  2020 – Vi har samme pris for hele verden
Helårsabonnement    12 utgaver:                                   NOK 1995
Studentabonnement 12 , krever studentbevis         NOK 799
 

Noen bedrifter ønsker x-antall fysiske blad inklusiv digitalabonnement, og tilleggsabonnement som kun er digitale, til flere ansatte. Dette er fullt mulig, ta kontakt med abo@skipsrevyen.no

Abonnementseier, ofte en bedrift, vil alltid ha administrator, som styrer antall abonnement og er ansvarlig for kjøp av flere abonnement. Avtalte rabatter i bedriftsavtale vil alltid komme med på faktura som fratrekk til deg som kunde.
Både innenfor bedriftsabonnement og enkeltabonnement vil abonnent/bladmottaker alltid kunne endre sine data og adresse. Alt dette direkte fra Logg inn på www.skipsrevyen.no

 

Abonnementet gir deg årlig:

  • 11 ordinære utgaver av fagtidsskriftet Skipsrevyen
  • Spesialutgave i forbindelse med utdeling av prisen Ship of the Year
  • 1100 sider med nyttig kunnskapsstoff
  • Digital utgave av alle utgaver av SKIPSREVYEN og spesialutgaver
  • Abonnementet betales i forkant og løper til det blir skriftlig oppsagt. Det gis ingen refusjon innen kontraktsperioden. Du får god informasjon før neste periode starter
  • Ved midlertidig stopp av papir utgaven av Skisprevyen beholder du din digitale tilgang. Du godskrives ikke den perioden leveringen av papirutgaven stoppes.

 

Bestill Skipsrevyen og vær oppdatert

Skipsrevyen er et månedsmagasin og utgis med 12 utgaver i 2020. Fagbladet er spekket med informativt stoff som holder deg og dine ansatte oppdaterte og kunnskapsrike om skip og skipsfart, design, grønt skifte. teknologisk utvikling og forskning og finans. 
Skipsrevyen.no og Skipsrevyen fagblad er til stede på viktige messer og konferanser.

I Skipsrevyen finner du blant annet:

• Grundige omtaler av nybygginger og ombygginger fra norske verft til innen- og utenlandske rederier, samt fra utenlandske verft til norske og utenlandske interesser.
• Aktuelle skipsfartsspørsmål drøftes av ledende shippingfolk.
• Instruktive artikler, skrevet av tekniske eksperter og fagfolk.
• Egen seksjon for spesialemner i hver utgave.
• Dekning av viktige messer og konferanser.

Våre annonsører er seriøse tilbydere av viktige og nødvendige produkter og tjenester for oppdrettsnæringen. I mange av våre utsendinger følger det med ekstra bilag fra aktører.

Vi jobber med abonnement:
Idunn Karolin Indrebø
Teknisk ansvarlig /Abonnement
Tlf. +47 454 949 66 
idunnkarolin@skipsrevyen.no

Laila Indrebø
Abonnement / Opplag
Tlf. +47 901 15 58 
laila@skipsrevyen.no