Sturla Henriksen ny administrerende direktør for Norges Rederiforbund

Sturla Henriksen
Styret i Norges Rederiforbund har ansatt Sturla Henriksen som ny administrerende direktør. Henriksen vil tiltre i løpet av sommeren. Han er i dag partner i Accenture. Konstituert administrerende direktør, Jon Egil Johnsen, vil fungere frem til Henriksen trer inn i stillingen.

– I valget mellom gode interne og eksterne kandidater er vi meget tilfredse med å kunne ønske Sturla Henriksen velkommen tilbake til Rederiforbundet, sier president Elisabeth Grieg. Henriksen skiller seg ut ved sin brede kompetanse og internasjonale erfaring, kombinert med solid bransjeerfaring og dokumenterte lederegenskaper.

– Jeg gleder meg til å ta fatt, sier Sturla Henriksen. Rederiene og det maritime miljøet er blant Norges viktigste og mest livskraftige næringer, og det er store muligheter for en videre vekst og utvikling. Innen kompetanseutvikling, miljø og på arbeidsgiversiden har Norge alle forutsetninger for å spille en ledende rolle. Dette må skje i samarbeid med alle aktører, både nasjonalt og internasjonalt, sier Henriksen.

Sturla Henriksen er født i 1956, utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo i 1984. Han har i tillegg gått på Forsvarets høyskole og tatt Advanced management programme ved INSEAD i 1998. Henriksen kommer fra ledelsen i Accenture management consulting. I sin karriere har han arbeidet i Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå før han arbeidet tre år i Brussel for EFTA og EU-kommisjonen. Fra 1992 til 1998 arbeidet han som sjefsøkonom og direktør i Rederiforbundet, før han startet egen virksomhet.

DEL