Student i Vestfold og leverandør i Brunei

Marius Molvær ved siden av årets skip "NKT Victoria" under Nor-Shipping i mai. Foto: Privat

Til hverdags har teamet bak Bags & Tags innleveringer, eksamner og andre jobber. Likevel har de det siste året doblet salget og levert vaskeposer hele veien fra Borre til Brunei. 

Ved siden av at Marius Solevåg Molvær har kommet halvveis i en bachelorgrad i skipsfart og logistikk og at Jørgen Nygård har driftet en liten møbelbedrift har deres felles bedrift Bags & Tags doblet salget av vaskeposer det siste året.

Mye av salget har vært basert på nettverk, men med dagens offshore-marked har gründerne også måttet se mot andre segment. – Det går ikke an å bare forholde seg til offshoreskipene som kom rullende flere titalls i året en periode, påpeker Molvær.

Vaskepose-leverandøren, som første gang så dagens lys ved Ålesund videregåendes gründerlinje, har det siste året utvidet kundeporteføljen fra offshorefartøy til også å omfatte både brønnbåt og rigg.

Årets skip

«NKT Victoria» står på kundelisten for 2017. Foto> Molver Bags & Tags

– Det siste året har vi levert til tre av Sølvtrans sine brønnbåter, de to nyeste samt «Nordic», sier Molvær som selv har jobbet som kokekyndig lettmatros i brønnbåtrederiet. Han forteller videre at det var etter ønske fra en kaptein i rederiet som tidligere hadde jobbet på offshore-fartøy at de landet kontrakten med Sølvtrans.

Det har også blitt gjort en leveranse til «NKT Victoria» – Skipsrevyens Ship of the Year 2017 – og Maersk Drilling-riggen «Maersk Convincer» som ligger utenfor Brunei.

Ny på riggmarkedet

– Vi er veldig fornøyde med å ha kommet inn på riggmarkedet. Maersk er etter sigende en kunde som stiller høye krav, og vi håper at en leveranse til dem vil bygge kredibilitet, sier Molvær. Han legger til at de snuser på ytterligere et par Maersk-rigger, men at ingenting er avklart ennå.

Molver Bags & Tags har levert til sin første rigg – jack-up riggen «Maersk Convincer» som jobber utenfor Brunei. Foto: Maersk Drilling

– Nå som vi har levert til mindre brønnbåter er det helt klart ønskelig å komme inn på fiskebåter også, sier Molvær om fremtidige segmenter.

Molvær innrømmer at vaskeposer er et snevert felt, og at det i fremtiden må tenkes bredere for å ha en levedyktig bedrift også etter studiene. Enn så lenge er studiene hovedfokuset hos både Molvær og Nygård, og utvidelser av driften vil tas når det føles naturlig.

-Jeg tror ikke rent vaskeposesalg er noe vi kommer til å leve av. Men vi driver litt produktutvikling og vurderer å utvide sortimentet med relaterte produkter, så jeg tror nok at vi skal skape en bedrift vi kan leve av.

DEL