Streiken i havfiskeflåten er avblåst

Illustrasjonsfoto
Streiken blant Det norske maskinistforbunds medlemmer i havfiskeflåten ble avsluttet sent mandag kveld. Etter møte hos Riksmeklingsmannen ble det fremlagt en skisse som begge parter kunne akseptere. – Jeg er glad Dnmf har kommet frem til et resultat de kan anbefale sine medlemmer, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Det norske maskinistforbund (Dnmf) opplyser at det er gitt et generelt tillegg på 5 prosent i hyrer og faste satser. Videre ble mobiltelefonisk alarmvakt endret, slik at godtgjørelse også gis når man har hyre for arbeid under skipets opphold mellom sesongene. Denne endringen gir et utslag på årsbasis på omlag ti tusen kroner. I reiseutgifter ved ordinær avløsning ble egenandelen frafalt.

Det er videre innført en stige for ansiennitetsopprykk, som medfører at etter seks, åtte og ti års tjeneste som maskinoffiser på snurper får maskinsjef og 1. maskinist et tillegg i sin tariffbestemte lottprosent på 0,05 prosentpoeng.

For maskinoffiserene med full uttelling på ansiennitet utgjør dette 0,15 prosentpoeng økning av lotten, opplyser Dnmf.

– Jeg gratulerer Det norske maskinistforbund med resultatet og er glad for at Dnmf har kommet frem til et resultat forbundet kan anbefale sine medlemmer, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

De streikende vil gå tilbake til arbeidet så raskt det er praktisk mulig.

DEL