Streiken er avverget

Det blir ikke noe streik, så Superspeed-fergene går som normalt.
Det har i løpet av dagen lyktes partene å komme frem til enighet om en avtale, og det blir derfor ikke noe av den varslede streiken i utenriksflåten.

Begge parter sier de har anstrengt seg for å unngå streik.

– Streik er ikke noe mål i seg selv, sier nestleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Norges Rederiforbund og Norsk Sjømannsforbund er kommet frem til en løsning som innebærer en dobling av lønnsøkningen i forhold til riksmeklingsmannens forslag som ble forkastet i uravstemning blant medlemmene i Sjømannsforbundet.

– Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen og de foregående forhandlingsrunder, fant forhandlingsutvalget å akseptere et tilbud på 2 kroner timen, sier forbundsleder Jacqueline Smith.

DEL