Streik midnatt 01.01.10

Begge Superspeed-fartøyene blir tatt ut i streik.
Riksmeklingsmannen og Norges Rederiforbund ble i går ettermiddag meddelt at det ble 79,0 % nei-stemmer i uravstemningen over Riksmeklingsmannens skisse til lønnsregulering i mellomoppgjøret for utenriksflåten mellom Norges Rederiforbund og Norsk Sjømannsforbund. Medlemmer i utenriksflåten kan forberede seg på streik fra midnatt mellom 1. og 2. januar.

Siden uravstemningen var over et meklingsrestultat og ikke over et forhandlingsresultat går det automatisk til streik uten ny mekling imellom. Det er da opp til intitiativ mellom partene selv å finne løsning på konflikten.

Streiken iverksettes etter nøyaktig de samme forberedelser og regler som var gjort til meklingsnatten mellom 8. og 9. desember, og på nøyaktig de samme fartøyene, og vil etter hovedavtalens bestemmelser trå i kraft midnatt mellom 1. og 2. januar, etter fornyet streikevarsel oversendt Norges Rederiforbund.

Streiken vil omfatte følgende fartøyer:

Skip

Type

Rederi

Viking Energy

SUPPLY

Eidesvik AS

Viking Avant

SUPPLY

Eidesvik AS

Viking Lady

SUPPLY

Eidesvik AS

Viking Queen

SUPPLY

Eidesvik AS

Northern Crusader

AHTS/STANDBY

Eidesvik AS

Viking Acergy

SUBSEA

Eidesvik AS

Far Serenada

SUPPLY

Farstad Shipping ASA

Far Star

SUPPLY/STANDBY

Farstad Shipping ASA

Far Symphony

SUPPLY

Farstad Shipping ASA

Far Saga

SUBSEA

Farstad Shipping ASA

Far Sapphire

AHTS

Farstad Shipping ASA

Far Scorpion

AHTS

Farstad Shipping ASA

Sophie Siem

SUPPLY

Siem Offshore AS

Siem Pearl

AHTS

Siem Offshore AS

Siem Supplier

SUPPLY

Siem Offshore AS

Siem Sailor

SUPPLY/ROV

Siem Offshore AS

Seven Sisters

SUBSEA

Siem Offshore AS

Stril Pioner

SUPPLY

Simon Møkster Shipping AS

Stril Odin

SUPPLY

Simon Møkster Shipping AS

Strilmøy

SUPPLY

Simon Møkster Shipping AS

Normand Ferking

AHTS

Solstad Shipping AS

Normand Mariner

AHTS

Solstad Shipping AS

Normand Master

AHTS

Solstad Shipping AS

Normand Flipper

SUPPLY

Solstad Shipping AS

Normand Skipper

SUPPLY

Solstad Shipping AS

Edda Fonn

SUBSEA

Østensjø rederi AS

Edda Freya

SUBSEA

Østensjø rederi AS

Edda Flora

SUBSEA

Østensjø rederi AS

Skandi Admiral

SUPPLY

DOF Management AS

Skandi Captain

SUPPLY

DOF Management AS

Skandi Stord

AHTS

DOF Management AS

Skandi Sotra

SUPPLY

DOF Management AS

Dina Supplier

SUPPLY

Myklebusthaug Managment

Stena Alexita

Bøyelasteskip

Teekay Shipping Norway

Superspeed 1

Hurtigferge

Color Line

Superspeed 2

Hurtigferge

Color Line

Streiken vil dermed omfatte 404 stillinger innen Norsk Sjømannsforbunds tariffområde.

Kilde/liste: Norsk Sjømannsforbund sine nettsider

Beklager streikevarsel fra Sjømannsforbundet

– Skipsfarten er hardt rammet av den internasjonale finanskrisen. Riksmeklingsmannens forslag til mellomoppgjør for utenriksflåten ga etter vår vurdering ett godt oppgjør for de ansatte, samtidig som den økonomiske rammen var tilpasset den krevende situasjonen i næringen. Både Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet har akseptert Riksmeklingsmannens forslag, sier Jørgen Vatne, viseadministrerende direktør i Norges Rederiforbund på deres nettsider.

Sjømannsforbundet har derimot avvist Riksmeklingsmannens forslag til lønnsregulering i mellomoppgjøret for utenriksflåten. Beslutningen følger etter at flertallet av de som deltok i Sjømannsforbundets uravstemning sa nei til Riksmeklingsmannens forslag. Det er varslet streik fra midnatt mellom 1. og 2. januar 2010.

– Vi registrer at langt under halvparten av Sjømannsforbundets medlemmer deltok i uravstemningen. Vi er overrasket over at de har valgt å avvise Riksmeklingsmannens forslag, og det er grunn til bekymring for de langsiktige konsekvensene en eventuell streik kan få for lønnsomhet og arbeidsplasser i rederiene som rammes, sier Vatne.

DEL