Stort olje- og gassfunn ved Snøhvit

Lundin har funnet olje og gass på Alta-prospektet.

Lundin Norway AS er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7220/11-1. Brønnen påviste olje og gass, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Letedirektør i Oljedirektoratet Sissel Eriksen er optimistisk på vegne av oljebransjen.
– Det er et gledelig funn og hvis det slår inn vil det være et av de største funnene som er gjort i Barentshavet. Dette kan bety et vendepunkt og en ny giv som styrker utbyggingsplanene i Barentshavet. Det var betimelig at det kom nå for det har vært en del skuffelser der i det siste, sier Sissel Eriksen, Letedirektør i Oljedirektoratet til Skipsrevyen.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer nordøst for olje- og gassfunnet 7120/1-3 og om lag 190 kilometer nordvest for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i sandsteinsbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen i Ingøydjupetgruppen) og i kalksteinsbergarter av perm alder (Ørnformasjonen i Gipsdalengruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av karbon alder.

Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 45 meter med en overliggende gasskolonne på 10 meter i kalksteinsbergarter i Gipsdalengruppen, med gode reservoaregenskaper.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 14 og 50 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 5 og 17 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Videre avgrensning av funnet planlegges i 2015.

DEL