Stor, større, størst

To av skipene i flåten til Sølvtrans under kai ved Marine Harvest AS’ anlegg på Ulvan på Hitra. Den største, er Ronja Harvester, til høyre, som har en lastekapasitet på 1900 m3 mens Ronja Superior har lastekapasitet på 1040m3. Arkivfoto: Sølfvtrans

Verdens største brønnbåtselskap, Sølvtrans AS i Ålesund som i dag er verdens største innen sin nisje med 14 skip, blir innen få uker verdens største med 20 skip.

Det blir resultatet når eierselskapet, Sølvtrans Holding AS overtar konkurrenten Bømlo Brønnbåtservice AS på Stord med fem seilende skip og ett nybygg.

Det er Agasøster-familien på Bømlo og Stord som selger familieselskapet til konkurrenten i Ålesund. Salgssummen er det ingen som vil oppgi, men trolig ligger den på bortimot 900 millioner kroner. Det betyr at selgerne av de grønnmalte og velholdte Haugesundsregistrerte skipene kan dele rundt en halv milliard kroner.

Rederiets skip er for det meste beskjeftiget for oppdrettselskapene AS Bolaks, Grieg Seafood ASA og Alsaker Fjordbruk AS som har en rekke oppdrettsanlegg i Hordaland og Rogaland.

Det var hovedaksjonær i Sølvtrans Holding AS, det amerikanske oppkjøpsfondet Oaktree som tok kontakt med eierne av Bømlo Brønnbåtservice med tilbud om kjøp.

Oaktree kom inn på eiersiden i Sølvtrans i en allianse med grunder Roger Halsebakk og bergenseren Anders Hvide som sammen kom med et tilbud til de øvrige aksjonærene og kjøpte selskapet og tok det av børs. Det skjedde i fjor sommer.

Sølvtrans driver verdensomspennende transport av levende laks med skip som opererer i Norge, Skotland, Kanada, Chile og Australia, mens det oppkjøpte Stord-selskapet holder seg i hjemlige farvann.

Markedet for brønnbåter har i lengre tid vært brennhett, men i tilfelle det John Fredriksen-dominerte Marine Harvest ASA i Bergen gjør alvor av planene om å bygge opp et eget rederi for spesialskip for oppdrettsanlegg kan føre til redusert bruk av innleide fartøyer og dermed bidra til å svekke markedet. I tilfelle andre oppdrettere også skaffer egne skip vil det bidra til ytterligere svekkelse av markedet.

Marine Harvest ASA har grunngitt sine planer for eget rederi med den sterke kostnadsøkningen og det at de nye brønnbåtene som nå bygges utfører en rekke oppgaver i tillegg til å frakte smolt til oppdrettsanleggene og ferdig slakteklar fisk til slakteriene. Av nye oppgaver benyttes brønnbåtene nå også til bading av laksen i hydrogenperoksid for å fjerne lakselus.

Bømlo Brønnbåtservice er en av de mest lønnsomme i brønnbåtbransjen. Av en omsetning på noe under 200 millioner kroner satt rederiet igjen med vel 72 millioner kroner før skatt.