Redaktør til Skipsrevyen

Skipsrevyen AS er et fagpresseforlag som utgir tidsskriftet Skipsrevyen  og skipsrevyen.no. Nedslagsfeltet og målgrupper er maritime næringer i Norge og Norden. Skipsrevyen AS eies av Vitamin Holding AS som også eier mediebedriftene Norsk Fiskeoppdrett AS, Salmonexpert og Fish Farming Expert (salmonview.com)  – den ledende mediekanalen i norsk og internasjonal laksenæring. Skipsrevyen er samlokalisert med Norsk Fiskeoppdrett AS ved hovedkontoret i Bergen.

 Vi søker

Redaktør

Om deg:

 • Relevant utdanning – gjerne maritim fagutdanning
 • Journalisterfaring
 • Erfaring fra digitale medier og web-publisering
 • Erfaring med bruk av sosiale medier
 • Kjennskap til maritime næringer en forutsetning
 • Interesse for ny teknologi og det grønne skiftet
 • Kreativ og fleksibel
 • Produktiv og selvstendig
 • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Vi kan tilby deg:

 • Selvstendig og variert jobb i spennende næringer
 • Ansvar for egen jobbsituasjon
 • Godt arbeidsmiljø
 • Flotte kontorlokaler
 • Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring
 • Arbeidssted: Bergen

For spørsmål om stillingene, kontakt:

Ansvarlig redaktør Gustav-Erik Blaalid (gustav@kyst.no), 91639142
Søknad med CV sendes til gustav@kyst.no
Søknadsfrist 25. september 2017. Tiltredelse så snart som mulig.

Søknadsfrist:25.september
Sted:Bertgen

Skipsrevyen AS er et fagpresseforlag som utgir tidsskriftet Skipsrevyen  og skipsrevyen.no. Nedslagsfeltet og målgrupper er maritime næringer i Norge og Norden. 

Skipsrevyen er en kjent merkevare i hele den maritime næringen og har fartstid fra 1971. Altså nærmere det seg 50 års bransjekunnskap mellom permene.
Et av Skipsrevyens flagg skip er den viktige årlige prisen Ship of the Year. Om prisens forord heter det:

The prestigeous SHIP OF THE YEAR-award is instituted by the major Norwegian shipping magazine SKIPSREVYEN. Price candidates are nominated by the readers of the magazine, but the final election is the responsibility of a jury consisting of the Publisher and Editor of SKIPSREVYEN, Mr. Asle B. Strønen, the former MD of the Norwegian Shipowners’ Association Mr. Rolf Sæther and the MD of the sales and marketing organization Norwegian Shipyards, Mr. Birger Skår.

Les mer om dette på www.shipoftheyear.com 

Fra utdelingen under Nor Shipping 2017.

X