Sterke damer i NME-styret

Sterkt trekløver: Fra v. Tove Souto (Jets), Hilde Risan (Kongsberg) og Siri Moldestad Sanna (Jotun). Foto: Asle Strønen

Den norske paviljongen på SMM administreres av bransjeorganisasjonen NME – Norske Maritime Eksportører. Hilde Risan, Siri Moldestad Sanna og Tove Souto utgjør halvparten av NMEs styre. Vi slo av en prat!

– Forventningen fra Norske Maritime Eksportører er at næringen står samlet, særlig nå i disse krevende tider, sier trekløveret til www.skipsrevyen.no. Organisasjonen representerer allerede en stor andel av det norske maritime næringslivet. – Men vi har en ambisjon om å vokse, og å gjøre oss enda mer aktuelle, sier de samstemt.

– Vi mener at deltakelse på Den norske paviljongen styrker profileringen av de selskapene som er tilstede, forklarer Hilde Risan, styreleder i NME. Siri Moldestad Sanna og Tove Souto poengterer at man drar synergieffekter ut av det å stå samlet under én paraply slik som her er på SMM.

I forhold til SMM 2014 har NME i år åtte færre medlemsbedrifter med til Hamburg. – Kanskje naturlig i forhold til hvordan mange oppleverer markedet, medgir styremedlemmene. – På den annen side går man da også glipp av en tilstedeværelse som vi mener er nyttig også i nedgangstider.

En rundgang www.skipsrevyen.no har gjort i det norske miljøet på messen, viser at det både er vilje og evne til omstilling i det maritime leverandørmiljøet – se f.eks. egen sak om Jets Vacuum.