Sterk konkurranse om tittelen “Ship of the Year 2008”

Fjorårets vinner var et skip av Vik Sandvik-design levert fra Ulstein Verft. Fra venstre konsernsjef Gunvor Ulstein, Egil Sandvik, statsråd Dag Terje Andersen, Asle Strønen, skipsreder Lars Peder Solstad og kaptein Kjetil Sørstrønen.
– Kandidatene til Ship of the Year 2008 er klare, forteller Asle Strønen, ansv. redaktør i SKIPSREVYEN. – Juryen vil gjøre sitt valg i løpet av sommeren og vinneren offentliggjøres på SMM i september. Statssekretær Rikke Lind i Nærings- og Handelsdepartementet vil forestå overrekkelsen av prisene.

I løpet av 2008 leveres en rekke sofistikerte fartøyer fra norske verft og ett av disse vil bli hedret med prisen Ship of the Year. Asle Strønen forteller at det er graden av innovasjon og verdiskaping i prosjektet som avgjør hvilket som blir den endelige vinner. Slik ordremassen er ved norske skipsverft seiler selvsagt offshore-tonnasje høyt opp på rankinglisten, men også ferge- og fiskerisektoren er representert.
– Det er imidlertid innenfor offshore-segmentet at den største produktutviklingen skjer, poengterer Strønen. Han fungerer som sekreteriat for Ship of the Year-juryen som ellers består av Rolf Sæther, tidl. adm.dir. Norges Rederiforbund, og adm.dir. Birger Skår i Norske Skipsverft Salgs- og Markedsføringsorganisasjon.
I tråd med tidsånden vektlegges selvsagt også skipskonseptets miljøfokus når juryen treffer sin beslutning. – I dag er heldigvis hele det maritime miljø genuint opptatt av å fremme miljøvennlige løsninger, understreker Birger Skår og Rolf Sæther.

DEL