Wiik fronter nytt offshore-rederi

Shipping-veteranen John Wiik tar på seg å drive Viken Offshore. Foto: Norwegian Hull Club

Bergensrederen Tom Chr. Steckmest utvider sitt shippingimperium til offshoreservicesektoren. Nytt rederi, Viken Offshore AS med tidligere toppsjef i sjøforsikringsselskapet Norwegian Hull Club, John Wiik (66) som administrerende direktør, skal satse på kjøp av offshoreservice-tonnasje og langsiktig utleie etter modell av Viken Shipping sin forretningside innen deepsea shipping.

– Hva er bakgrunnen for denne satsingen, spør www.skipsrevyen.no.

– Vi vurderer  offshoremarkedet som svært interessant og ser muligheter. Nå er markedet i en dyp dal, men det må snu. Det kan være langt frem til det skjer. Men før eller siden skjer det. Det er jeg overbevist om, sier Wiik.

– Vi er foreløpig bare i startgropen og i gang med å identifisere mulige investeringsobjekter. Vi ser på alle typer offshoreskip, subsea, konstruksjonsskip, plattformforsyningsskip og ankerhåndterings-tonnasje, forteller John Wiik til www.skipsrevyen.no

– Hva med seismikkskip?

– Foreløpig holder vi oss unna seismikk, så får vi vurdere dette markedet senere, svarer Wiik.

Den første massakren innen offshore er allerede et faktum. Word Wide Supply i Ulsteinvik er overtatt av obligasjonseierne på dørstokken før konkurs. Havila Offhore i Fosnavåg er i gang med en omstrukturering og flere følger. Har Viken Offshore f.eks. Word Wide Supply i kikkerten?

– Nei. Vi har ikke sett på det rederiet, men vi har allerede et par konkrete saker på blokken. Foreløpig ønsker jeg imidlertid ikke å si noe mer om det. Vi får heller komme tilbake når tiden er moden, sier John Wiik.

Han antyder at det både kan være av interesse å kjøpe skip, overta hele rederier som må legge årene inn, eller overta driften av skip som bankene har måttet overta. Han avviser at det nye offshorerederiet er ute på vrakplyndringstokt.  – Vi er ute etter å finne løsninger som både banker, eiere og vi kan være fornøyd med.

– Vi ønsker å medvirke til at næringen og ekspertisen skal bevares i Norge. Vi har kapital og vi har ekspertise på drift/management gjennom verdens nest største skipsmanagementkonsern, Wallem Group Ltd, som har sitt europeiske hovedkontor i Bergen, sier styreformann i Viken Shipping AS og i det nye Viken Offshore AS, Hans Olav Lindal, til www.skipsrevyen.no. Han viser også til at Viken-konsernet har god erfaring i å overta skip fra banker gjennom et selskap etablert for dette formålet, Woodstreet Shipping

Lindal peker også på at Viken Shipping AS har erfaring fra offshoresektoren, riktignok innen en helt annen sektor av næringen enn Viken Offshore skal jobbe med. Det dreier seg om bøyelastingstankere. Viken Shipping kontraherte fem 105.000 dwt bøyelastingstankere og gikk i kompaniskap med det japanske storrederiet MOL gjennom VikenMOL med hovedkontor i Bergen for å eie og drive skipene i et langsiktig certeparti i Brasil.

For øvrig består Viken Shipping-flåten av to 151.000 dwt. råoljetankere, to 113.450 twt isgående råoljetankere, to 12.800 dwt. produkt/kjemikalietankere, en 158.500 dwt. råoljetanker og 50 prosent sammen med J. Ludw. Mowinckels Rederi i et søsterskip, samt to 3801 dwt. LPG-tankskip.