Statsministerbesøk på «Vision of The Fjords»

Tor Øyvin Aa viser statsminister Erna Solberg rundt i produksjonshallen til Brødrene Aa. Foto: Brødrene Aa

Denne uken besøkte statsminister Erna Solberg Sogn og Fjordane for å møte bedrifter som på ulike måter bidrar til det grønne skiftet, deriblant Hyen-verftet Brødrene Aa.

– Passasjerbåter med hydrogendrift, bølgekraftverk som kan monteres på båter og verdensledende skipsdesign i karbon er noen av prosjektene jeg har sett på.
Nye løsninger som kan bidra til lavere klimagassutslipp og nye jobber i grønn

Erna Solberg stiger ombord i «Vision of the fjords» etterfulgt av Tor Øyvin Aa. Foto: Erna Solberg/Facebook

sektor – et bærekraftig velferdssamfunn. Flott å oppleve Vestlandsk gründerkultur og stå på vilje! skriver Erna Solberg på sin facebook-side.

Båtturen med hybridbåten «Vision of the Fjords» mente statsministeren var et godt eksempel på det grønne skiftet vi skal igjennom i årene som kommer, og var også utrolig vakker.

Vertskapet frå Brødrene Aa saman med Statsminister Erna Solberg.
F.v. Ola Steinar Hestenes, Arnulf Aa, Oddrun Aa, Torill Henden Gaasø, statsminister Erna Solberg, Tor Øyvin Aa, Even Rønnekleiv, Bjarne Rygg, Lars Endre Gimmestad, Anstein Aa og Ole Matias Aa. Foto: Brødrene Aa
DEL