Statoil kansellering av rigg

Boreriggen COSL Pioneer. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil har besluttet å kansellere kontrakten med COSL Pioneer, cirka 13 måneder før kontrakten utløper i august 2016.

COSL Pioneer har vært suspendert siden 8. oktober 2014, og Statoil har ikke lykkes i å fylle tidsrommet etter dette med aktiviteter for riggen.

– Vi beklager at vi må kansellere denne kontrakten og vil understreke at dette ikke skyldtes leveransene til riggen, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser.

– COSL Pioneer og mannskapet har hatt en god sikkerhetskultur og levert effektive boreoperasjoner for Statoil. Kanselleringen er en konsekvens av overkapasitet i riggporteføljen, sier han.

DEL