Statlige lån og garantier skal sikre arbeidsplasser

Regjeringen foreslår å øke rammene for Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) og Innovasjon Norge. Dette vil sikre eksportbedrifter kontrakter og øke investeringene, særlig i små og mellomstore bedrifter i Norge.

Regjeringen foreslår å utvide den alminnelige garantiordningen i GIEK med inntil 50 milliarder, til 110 milliarder kroner. Videre foreslår regjeringen å utvide ordningen med byggelånsgaranti for skip til 8 milliarder kroner, fra dagens ramme på 5 milliarder.

Utvidelsen i den alminnelige garantiordningen kommer i tillegg til økningen på 10 milliarder kroner i GIEKs ramme, som regjeringen foreslo i oktober.

– Slike garantier vil bidra til å gi norske bedrifter mer forutsigbare rammevilkår som igjen vil være viktig for verdiskaping og sysselsetting i Norge. Vi arbeider også med å sikre tilgang på langsiktig eksportfinansiering. Vi tar sikte på å kunne presentere en løsning i løpet av få dager, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

I tillegg vil regjeringen nå foreslå å øke Innovasjon Norges låneramme med 1 milliard, til totalt 2,5 milliarder kroner. Forslagene vil bli fremmet for Stortinget fredag 28. november og vil bli behandlet før jul. Utvidelsen av rammene vil da gjelde for både 2008 og 2009.

DEL