Standard Drilling går inn i New World Supply

På vei mot nye markeder: PSV "World Pearl" er nye en del av flåtestrategien til investoren Øystein Stray Spetalen. Foto: WWS

Omflakkende liv: PSV´ene i det tidligere Ulstein-baserte selskapet World Wide Supply er plassert i selskapet New World Supply. Der er Øystein Stray Spetalen ny deleier gjennom selskapet Standard Drilling. Igjen ser vi investorer posisjonere seg for en kommende opptur i offshore-markedet.

Spetalens post på 15 prosent i New World Supply føyer seg inn i en rekke av oppkjøp som Standard Drilling har gjort i det siste. Etter hva vi erfarer er samtlige oppkjøp plattform supply skip, både fra Island Offshore og Volstad Shipping. I alt skal Standard Drilling nå ha eierinteresser i 16 offshore-skip.

Kjøpsstrategien skal være tuftet på egenkapital og lav pris. Vi er ikke i tvil om at rederiene som selger disse båtene som ligger i opplag, ergrer seg grønn over det lave prisnivået samtidig som man priser seg lykkelig over færre bekymringer. F.eks. ble «Island Express» og «Island Earl» (UT 755 LN, Aker Yards Brevik, 2007 og 2008) nettopp overtatt for ca. 20 prosent av opprinnelig kjøpsverdi. Fra Volstad Shipping overtok Standard Drilling nylig båtene «Volstad Viking», «Volstad Supplier» og «Volstad Princess» (Aker Yards Brattvaag, ST-216 LCD, 2007-2008) til en samlet sum av USD 40 millioner.

For femten prosent eierandel i New World Supply med seks PSVer, skal Standard Drilling ifølge media ha betalt USD 5,1 millioner. Vi regner med at Spetalen & Co. enda ikke er ute av kjøpsmodus…

DEL