Stad skipstunnel: Positive signaler fra regjeringspartiene

Prosjektgruppa for Stad Skipstunnel møtte forrige uke politikere på Stortinget, møter de i en pressemelding beskriver som svært positive for skipstunnelens fremtid. 

Onsdag møtte gruppen hele FrP-fraksjonen og transportkomiteen, mens flere sentrale Høyre-politikere stod for tur på torsdag. I følge prosjektgruppen ga begge grupperinger uttrykk for at Stad skipstunnel bør bli en del av Nasjonal transportplans (NTP) første fase fra 2018-2021.

Ny NTP skal legges frem i løpet av våren, og prosjektgruppens mål er å få tunnelen inn i første fireårsperiode, med byggestart tidligst mulig. I følge pressemeldingen mener Kystverket at bygging av tunnelen kan starte allerede i 2019.

Les også: Teknisk forprosjekt i boks

Selje kommune mottok 12. januar både konsekvensutredning og reguleringsplan for Stad Skipstunnel fra Kystverket som rådet til bygging av hensyn til frekommelighet og trygghet for sjøntransporten forbi Stad.

Kystverket, som nå skal jobbe videre med å konkretisere de gunstige effektene av tunnelen før den endelige planen overleveres samferdselsdepartementet i mai.

DEL